FB twitter YouTube

Horské klubání 2012

Erlebachova bouda

21.4.- 22.4. 2012

Na letošní Horské klubání jsme přijeli z různých koutů naší země. Uvítala nás sestra Emanuela. Po ubytování a večeři jsme se již sešli na společném programu. Jednotlivá klubka představovala svou činnost a též připravila krátkou scénku nebo divadelní představení. Druhý den se skupinky sešly ke společnému tvoření, soutěžení, ale i sáňkování. Pracovní skupinky vyráběly přáníčka a vitrážky pro starší kněze, kteří zároveň s námi pobývali na Erlebachově boudě na rekreačním pobytu. Několik skupinek se vydalo ve snežnicích do horské přírody. Těšili jsme se ze společného slavení mše svaté a také jsme s radostí zazpívali. Věříme, že tento společně strávený čas byl pro nás pro všechny přínosem a inspirací do další každodenní život. Ubytování a strava byly opět zajištěny zdarma. Hostitelům patří naše srdečné díky za jejich vřelé přijetí a pohostinnost.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio