FB twitter YouTube

Horské klubání 2009

Setkání dětí z Misijních klubek ČR – Špindlerův Mlýn,
Hotel Erlebachova bouda, 3. – 5. 4. 2009

V krásném prostředí Krkonoš na Erlebachově boudě nedaleko Špindlerova Mlýna se ve dnech 3. až 5. dubna 2009 setkala Misijní klubka z různých koutů naší republiky.
Ubytování celkového počtu 182 účastníků nebylo vůbec jednoduché, přesto bylo organizačně zvládnuto bez problémů.
Po výborném jídle, které přišlo každému k chuti, se v nedalekém sále jednotlivá Misijní klubka představovala. Členové hovořili o svých  aktivitách a pochlubili se svými misijními pokladničkami. Poté přišly na řadu vtipy a zajímavé scénky na misijní téma. Součástí večera bylo i promítání filmu z misijní cesty do Papuy-Nové Guineje.
Děti ve skupinkách malovaly přáníčka, hrály hry, připravovaly nedělní liturgii, vyráběly dárky, které nabízí ve svém okolí a získané peníze   ukládají do misijních pokladniček. Představovaly i soutěžní modlitby.
Vyvrcholením setkání byla mše svatá, tentokrát z Květné neděle, kterou sloužil páter Karel Moravec z Hradce Králové.
Horské klubání připravilo Papežské misijní dílo dětí jako odměnu pro členy Misijních klubek.
Děti se kromě sáňkování a výletů zapojily též do velké celostátní misijní soutěže svými modlitbami, bonbónky, pokladničkami, scénkami a vtipy na misijní téma.
Zvláštní poděkování patří manželům Tomáškovým – majitelům Erlebachovy boudy, kteří celou akci sponzorovali. Také  pracovníkům Erlebachovy boudy za vzorné služby a pomoc. Dále dětem z Misijních klubek, jejich rodičům a vedoucím a všem, kteří Horské klubání jakýmkoliv způsobem podpořili.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio