FB twitter YouTube

Horské klubání 2008

Setkání dětí z Misijních klubek ČR – Špindlerův Mlýn
Hotel Erlebachova bouda, 4. – 6. 4. 2008

Přes 150 účastníků se sjelo ve dnech od 4. do 6. 4. 2008 do Špindlerova Mlýna na Erlebachovu boudu v rámci setkání pro děti „Horské klubání“. Akci pořádalo Papežské misijní dílo dětí (PMDD) pro členy Misijních klubek. Účastníci přijeli z různých koutů naší vlasti celkem z 15 Misijních klubek. Smyslem akce bylo odměnit děti, které se pravidelně zapojují do pomoci potřebným v rámci (PMDD). Podle reakce malých misionářů bylo vidět, že se jim setkání velmi líbilo. Měli možnost se vzájemně poznat, strávit společné chvíle například při vyrábění věcí na misijní jarmark, malování přáníček pro děti z misií, přípravě liturgie, výletu do hor a samozřejmě, že nechyběl ani čas na modlitbu, mši svatou, misijní besedy a promítání záběrů z misií.

Počátek Misijních klubek spadá do roku 2000, ale jejich systematická činnost se začala rozvíjet hlavně od roku 2006. Od té doby vzniklo v ČR téměř 100 Misijních klubek, která aktivně podporují celosvětovou i domácí misijní činnost církve. Klubka vznikají v rodinách, farnostech, třídách, oddílech apod. Na přání Sv. otce se denně modlí modlitbu Zdrávas Maria za misie, týdně šetří na „Misijní bonbónek“ – odříkají si sladkosti, které mají rády, a tvůrčím způsobem se podle potřeby a možností účastní nejrůznějších misijních aktivit (např. Pohled pro misie, Jeden dárek navíc, Misijní jarmark, Misijní den dětí, Misijní koláč). Horské klubání splnilo svůj účel, děti si velice pochvalovaly přátelskou atmosféru, dobré jídlo a dokázaly se během krátké chvíle vzájemně seznamovat a navazovat kontakty s dalšími klubky. Za zmínku stojí i to, že na Horské klubání s sebou děti z Misijních klubek dovezly finanční prostředky získané z benefičních koncertů, ze školních dobročinných akcí i našetřené úspory z Misijního bonbónku pro chudé a trpící děti v misiích. Celková částka přesáhla 30.000 Kč a byla poslána na podporu konkrétních projektů PMDD v chudých oblastech světa.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio