FB twitter YouTube

Filmový večer v Rosicích u Brna

V Rosicích u Brna se v rámci Svatomartinských oslav v pátek 13. 11. 2015 konal filmový večer. Tentokrát patřil Papežským misijním dílům a začal mší svatou ve farním kostele sv. Martina.

Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a kameraman Martin Rýznar promítli přítomným dokumentární filmy z misijních oblastí. Z nejchudšího pobřežního státu Jižní Ameriky film Guyanská Diana, portrét keňské katechumenky Lily a záběry z poslední misijní cesty papežských misií na Filipíny. Farníci z Rosic se seznámili prostřednictvím misijních materiálů o práci a projektech PMD a mohli si odnést domů i nový kalendář o Filipínách.

Děkujeme farnosti Rosice u Brna za milé pozvání!

Filmový večer a beseda Rosice u Brna

Filmový večer a beseda Rosice u Brna

Filmový večer a beseda Rosice u Brna

Filmový večer a beseda Rosice u Brna

Filmový večer a beseda Rosice u Brna

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio