FB twitter YouTube

Farní besídka pro misie

Římskokatolická farnost Vamberk připravila na neděli 10. 2. 2013 Farní besídku, jejíž výtěžek 3.142,- Kč byl odeslán na podporu projektů pro děti v bídě. Děti z farnosti a Misijního klubka č. 62 připravily bohatý kulturní program, hrály na různé hudební nástroje, zpívaly, předvedly biblický příběh o svatbě v Káni Galilejské, tance i další scénky. Za své výkony byly odměněny potleskem a malým dárkem z misií. Poděkování patří paní Ivě Bergerové a P. Márovi za příkladné vedení těch nejmladších v lásce k Bohu, k bližnímu a misiím.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio