FB twitter YouTube

Dětská schola ve Štramberku pomáhá Misijním koláčem® chudým dětem

Děti a mládež ze štramberské scholy se rozhodli pomoci dětem z chudých oblastí světa. Využili tradiční aktivitu Papežských misijních děl Misijní koláč®, napekli s pomocí rodičů a známých koláče, cukroví a jiné sladkosti a v neděli po mši svaté nabídli 85 nazdobených balíčků lidem ve farnosti. Díky štědrosti farníků byla vybrána částka 10517 Kč, která všem zúčastněným udělala velkou radost. Potěšení největší snad nakonec budou mít chudé děti. Výtěžek podpoří projekty PMD pro chudé děti v misiích.

Radka Buzková

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio