FB twitter YouTube

Den nemocných v Úpici

V Římskokatolické farnosti Úpice proběhl v sobotu 14. 2. 2015 již 5. den nemocných. Setkání začalo společnou modlitbou růžence a slavením mše svaté, kterou sloužil místní duchovní správce P. ThDr. Andrzej Götz a trvalý jáhen Mgr. Leoš Halbrštát. P. Andrzej připomenul slova Svatého otce, která napsal ve svém Poselství u příležitosti XXIII. Světového dne nemocných: „Náš svět často zapomíná na zvláštní hodnotu času stráveného u lůžka nemocného, protože jsme zachváceni spěchem, frenetickou činností a výrobou a zapomínáme na rozměr nezištnosti, starosti a péče o druhého člověka. Za takovýmto postojem v podstatě často stojí vlažná víra, která zapomněla na Pánova slova „pro mne jste to udělali“ (Mt 25,40). Proto bych chtěl znovu připomenout „absolutní prioritu‚ vycházet ze sebe vstříc bratru‘, což je jedno ze dvou hlavních přikázání, která zakládají každou morální normu, a to nejzřetelnější znamení pro rozlišování ve věcech duchovního růstu, jenž je odpovědí na absolutně nezištné Boží sebedarování“ (apoštol. exhortace Evangelii gaudium,179). Z téže misijní povahy církve pramení „účinná láska k bližnímu, soucit, který rozumí, pomáhá a podporuje“ (tamtéž).  Po udílení svátosti nemocných pokračoval program informacemi z dění v Papežských misijních dílech, ukázkami misijních materiálů a možnostmi zapojení seniorů do aktivit PMD. O tom všem a o důležitosti modlitby v misijní práci, ke které nás vybízí papež František, hovořila diecézní ředitelka PMD Mgr. Bronislava Halbrštátová. Také poděkovala za modlitby a oběti za misie a finanční pomoc, která z úpické farnosti pravidelně putuje na projekty PMD. Druhým hostem byla Mgr. Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory v Hradci králové, která hovořila o přínosu seniorů v rodině a ve farním společenství a o významu svědectví víry starších nemocných lidí. Společným zpěvem bylo toto milé setkání zakončeno.

DSCN7454 DSCN7463 Úpice b DSCN7474 Úpice c

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio