FB twitter YouTube

Beseda o misiích v Ústí nad Orlicí

V pondělí 14. 3. 2016 navštívil jedno z pravidelných setkání seniorů z Ústí nad Orlicí kameraman a dokumentarista Martin Rýznar. Povídal o misijní cestě na Filipíny, které doplnil krátkými filmovými reportážemi. A protože se blíží Svatý týden, na závěr přítomným pustil snímek Lily, který přibližuje křest dospělé katechumenky v africké Keni na Bílou sobotu 2014.

UO 6 UO 7 UO 1 UO 5 UO 4

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio