FB twitter YouTube

Arcidiecézní setkání ministrantů v Uherském Brodě

V sobotu 9. září 2017 se do Uherského Brodu sjelo více než 350 ministrantů z celé olomoucké arcidiecéze, aby společně oslavili Pána při bohoslužbě, podpořili jeden druhého ve službě u oltáře, pobavili se, zahráli si a něco se dověděli. Na jednom ze stanovišť, jimiž měli projít, na ně čekala diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi s misijní výstavou, úkoly i odměnami. Společně se pak zamýšleli, jak může ministrant dobře misijně působit ve svém okolí.

Jana Zehnalová, diecézní ředitelka pro brněnskou diecézi

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio