FB twitter YouTube

Uspořádejte vánoční Pohled pro misie®

Přípravu na Vánoce můžete spojit s pomocí nejchudším dětem. Jednou z takových aktivit Papežských misijních děl (PMD) je Pohled pro misie®. Děti již nyní mohou malovat hezký originální vánoční obrázek na předtištěné pohlednice a v době adventní, která letos začíná 1. nedělí adventní 2. prosince 2018, je mohou nabízet při různých příležitostech – po bohoslužbách, Misijních jarmarcích, koncertech, besídkách, výstavách… 

Získané finanční dary posílejte pod variabilním symbolem 140  na náš účet číslo 72540444/2700. Finanční dary získané tradiční akcí PMD Pohled pro misie® budou využity na podporu chudých dětí skrze projekty papežských misií.

Předtisky, na které lze malovat, jsou k dispozici v Národní kanceláři PMD nebo u diecézních ředitelů.

V roce 2017 se prostřednictvím aktivity Pohled pro misie® pořádané před Vánocemi a Velikonocemi vybralo přes 129 000 Kč.   Tato částka přispěla k financování projektů Papežského misijního díla dětí, například na zdravotní péči, oblečení a vzdělání chudých dětí v misiích.

Člověk misijního ducha by měl myslet na ty, pro které hmotný ani duchovní dostatek není samozřejmostí. Pohledem od nejmladších spolupracovníků Papežského misijního díla dětí můžete potěšit i ty, kteří pro misie pracují i v naší republice.

Napište nám své zážitky z malování pohlednic a pošlete nám fotografie z akcí, při kterých jste pohledy nabízeli, na adresu Národní kanceláře PMD zde

Těšíme se a děkujeme za Vaši pomoc nejpotřebnějším! 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio