FB twitter YouTube

Velikonoční jarmark na ZŠ Slapy

Základní škola ve Slapech se rozhodla uspořádat Velikonoční jarmark výrobků dětí, rodičů i prarodičů, jehož výtěžek putuje na pomoc dětem na Filipínách. S jejich životem a prací Papežských misijních děl už děti po celý rok seznamuje paní učitelka náboženství Jarmila Kramářová. V den jarmarku proběhl na škole během dopoledního vyučování projekt Děti pomáhají dětem. Zde mohly všechny děti školy nahlédnout do práce misionáře, života dětí v zemi, které nemají všechny to štěstí a nežijí v pohodlném domě a nechodí do tak pěkné školy, pokud vůbec nějakou navštěvovat mohou. A děti byly seznámeny s možností, že i ony mohou pomoci. Velikonoční jarmark byl dlouho připravovanou záležitostí, která mohla proběhnout k radosti dětí, rodičů i školy, protože zapojená většina rodin přinesla a nabízela výrobky opravdu nádherné. Na dětech samotných bylo ponecháno rozhodnutí, zda budou chtít výtěžek za prodané vlastní a rodinné výrobky věnovat na pomoc dětem na Filipínách. A kasička na stolku Missia po chvilce nestačila na všechny penízky, které děti po skončení začaly přinášet. Celková částka 8781 Kč poputuje do Národní kanceláře PMD a odtud na pomoc filipínským dětem. Velké poděkování patří paní ředitelce Zdeně Sedlákové, která akci podpořila, i celému pedagogickému sboru.

Hana Koukalová

MG_5109

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio