FB twitter YouTube

PMD na setkání dětí s otcem biskupem

První prázdninový den se v Ostravsko – opavské diecézi konalo už tradiční setkání dětí s otcem biskupem na hoře Prašivá v Beskydech. Po dopolední mši svaté v areálu Kamenité na úpatí kopce, absolvovali účastníci téměř hodinový výšlap na vrchol k dřevěnému poutnímu kostelíku sv. Antonína. Letošní setkání se v rámci přípravy na Národní eucharistický kongres věnovalo tématu chleba. Na setkání si děti měly navíc přinést svačinku, o níž se rozdělily s některým z účastníků, kterých je každoročně nejméně tisícovka.

Papežská misijní díla se zapojila vlastním stánkem s číslem 15. Chléb pro misie, ve kterém děti plnily různé úkoly. Odpovídaly na otázku: Ve které zemi musí lidé pracovat na pecen chleba nejdelší a kde nejkratší dobu. Byly zde vystavené misijní materiály jako např. svíčky, balónky, pexesa, růžence atd., které nabízela Iva Jasná.  Děti se tak mohly seznámit s činností PMD, jak je důležité pomáhat ostatním, uvědomit si potřeby druhých a možnost následovat heslo: Rozdělme se s chudými o svůj chléb a svou víru. Zároveň se mohli návštěvníci seznámit s novým diecézním ředitelem Ostravsko – opavské diecéze Antonínem Glogarem, který přímo na stánku podával informace o Papežských misijních dílech.

I vy se můžete zapojit do naší tvořivé aktivity Chléb pro misie, kde členové Misijního klubu šetří na chléb každý týden. Tyto peníze pomáhají k záchraně dětí trpících hladem. V roce 2014 jsme pomohli 32 371 dětí v Ugandě, postavit kuchyň v Zambii a dvě jídelny v Keni, pomoci 12 165 dětem trpící podvýživou v Bangladéši, dodat vitamíny chudým dětem na Srí Lance a podpořit děti ve slumech na Filipínách.

Foto: ŘKF Hnojník, P. Bohumil Vícha, Milan Chudý

IMG_6710IMG_6722 IMG_6711

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio