FB twitter YouTube

PMD na Diecézním katechetickém setkání v Hradci Králové

V sobotu 4. listopadu 2017 proběhlo v Novém Adalbertinu v Hradci Králové Diecézní katechetické setkání. Po úvodním slovu biskupského vikáře pro pastoraci P. Jana Paseky dostala slovo diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Mgr. Bronislava Halbrštátová. Poděkovala přítomným za  aktivní zapojení při oslavách Světového dne misií a misijní výchovu dětí. Seznámila s aktuálním děním v PMD a doporučila nové misijní materiály, které mohou v katechezích pomoci. Po celý den byly pro účastníky připraveny misijní materiály Papežských misijních děl s ukázkami práce misionářů z Papežského misijního díla dětí. Pro konzultace s katechety byla k dispozici po celý den a postarala se také o hudební doprovod při mši svaté  v kostele Panny Marie, kterou celebroval biskup Mons. Jan Vokál.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio