FB twitter YouTube

MOST IV

Věková skupina: předškoláci a prvňáčci (druháci)

Cíl: hravým způsobem seznámit nejmenší děti s misijní tématikou. Do jednotlivých měsí­ců školního roku jsou rozpracována témata: domov, hra, svatí, vánoční dárek, Písmo, ne­mocní, čistota, pomáháme si, Maria, hlas zvonu.

Název MOST prozrazuje směr cesty, po které chceme s dětmi jít: Modlitba za druhé, Oběť pro chudé, Služba potřebným, Tvořivost pro Ježíše.

STRUKTURA A OBSAH MOSTU IV

Průvodcem všech témat je postavička Klubíka, který má spolu se svým kamarádem Misíkem připravené příběhy, úkoly, omalovánky a doplňovačky, hry, otázky a básničky. Pracovní listy na každý měsíc školního roku se skládají z obrázkové části určené pro děti a z části pro vedoucí skupin, která obsahuje pokyny, jak s jednotlivými tématy pracovat.

Příloha k Mostu IV. je plánek hry a pokladnička.

Osnova programu MOST pro jednotlivé měsíce:

ZÁŘÍ – DOMOV

LISTOPAD – SVATÍ

PROSINEC –VÁNOČNÍ DÁREK

ÚNOR – NEMOCNÍ

BŘEZEN – BÝT ČISTÝ

DUBEN – POMÁHÁME SI

KVĚTEN – MARIA

ČERVEN – HLAS ZVONU

MOST IV si můžete objednat v E-katalogu  nebo je ke stažení zde jako příloha.

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio