FB twitter YouTube

Misijní most modlitby a Misijní neděle v Rokytnici v Orlických horách

Na víkend 21. – 23. 10. 2016 byl ve farnosti Rokytnice v Orlických horách naplánovaný víkend pro děti. Děti tráví celý víkend na faře a během něj mají různé hry a plní úkoly. Jelikož se termín akce sešel s termínem Misijní neděle a Misijního mostu modlitby, tématem celého víkendu byly právě misie. Děti se v pátek dozvěděly, že až do neděle mají za správně vykonané soutěže a úkoly získávat puzzle. Cílem bylo získat všechna puzzle a složit mapu světa. Za páteční program se jim podařilo získat část dílků. V sobotu dopoledne nás pak čekala tematická hra, při které se děti snažily nasbírat a na určené bezpečné místo přenést co nejvíce důležitých surovin pro lidi, jejichž území ovládli Oranžové. Dětem celou práci ztěžovala populace již zmíněných Oranžů. Tato populace se vyskytovala všude možně a dětem přenášené suroviny kradla. Nakonec se jim ale podařilo přenést spoustu surovin (voda, zlato, brambory, maso, obilí) a to v celkové hmotnosti 2 468 kg. Jelikož nejen chlebem živ je člověk, sobotní odpolední hra měla přinést důležitý návod pro život každého člověka. Děti chodily ve skupinkách podle mapy. Měly 10 stanovišť a na každém z nich zašifrovanou nějakou informaci. Po správném splnění hry měly přijít zpět na faru s rozluštěním všech stanovišť a přinést sepsané desatero. Což se většině povedlo. Během soboty si děti mohly prohlédnout expozici v Muzeu Sýpka a také vyzkoušet jak se dříve tkalo, barvilo na sklo, jak se dělaly vánoční ozdobičky, dřevěné krabičky a papírový betlém. V Muzeu se jim líbilo tak, že ani nechtěly odejít. Než odbila 21. hodina, děti se odebraly do kostela, kde měl probíhat Misijní most modlitby, při kterém se v modlitbách spojují všechny lidé na světě ve stejný čas. Most probíhal pouze ve světle svíček. Během Misijního mostu modlitby, kromě samotné modlitby, měly děti zkusit poskládat puzzle, které do té doby získaly. Skládaly a skládaly, ale mapa byla stále neúplná – chyběly tři kousky a tak děti musely počkat do dalšího dne. Další den na mši sv. při kázání získaly děti jeden kousek a při obětním průvodu zbývající dva. Na konci mše sv. je pan farář ještě vyzýval, aby jejich život byl naplněn radostí pokojem a láskou, která není lhostejná a pomáhá těm, kteří to potřebují. Následně je vyzval, aby dokončenou mapu děti otočily. Po otočení bylo zjištěno, že z druhé strany je mapa další, úplně jiná, která děti nasměrovala, kam jít pro misijní poklad. Rozluštění této mapy dětem nedělalo problém. Poklad našly, odnesly na faru, kde si ho spravedlivě rozdělily. Děti tam mohly najít misijní pexeso, samolepky, knížku, pastelky a prázdný pohled, na který pak nakreslily obrázek. Tyto pohledy se pak budou v budoucnu ve farnosti dražit a nabízet a výtěžek z prodeje, bude odeslán na podporu projektů Papežských misijních děl.

Za farnost Anežka Kubíčková

dsc_3185 dsc_3551 dsc_3563 dsc_3580 dsc_3582 dsc_3593 dsc_3601 dsc_3640 dsc_3643 dsc_3648 dsc_3684 dsc_3685 dsc_3718 dsc_3744

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio