FB twitter YouTube

Misijní klubko Klokoty v březnu

Výstup na K2

V sobotu 11. 3. se klokotští misionáři sešli ke společnému zdolání hory K2, která se nachází na území Pákistánu. Toto setkání bylo tedy především o obdivu k Božímu stvoření – četli a lepili jsme si do svých velkých „deníků“ výpravy chvalozpěv stvoření, společně jsme zdolávali schody v poutním domě – svázáni k sobě na nohách, nocovali ve spacáku a snažili se vejít všichni do horolezeckého stanu. Na konci jsme si v kroužku povídali o tom, čím dokážeme přispět pro dobro druhých a na mši donesli naše deníky výpravy (obohacené o informace o Pákistánu z misijní Duhy) a lana jako symboly naší výpravy i naší vzájemné provázanosti.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio