FB twitter YouTube

4. Baťůžek – sv. Pavel 9

KVĚTEN

Heslo měsíce: LÁSKA SE RADUJE, KDYŽ LIDÉ ŽIJÍ PODLE PRAVDY

 MARIA – DEN MATEK – ZÁVĚR PAVLOVA PŮSOBENÍ

 Odevzdáváme se do mocné ochrany Panny Marie, ochránkyně misionářů a prosíme ji o přímluvu. Učíme děti úctě ke všem maminkám, pamatujeme také na smutné a trpící maminky v dalekých krajích.

Obecná část

  • Učíme děti brát oslavu Dne matek jako zvláštní den vděčnosti mamince za moje narození, péči a výchovu.  Vyrábíme s dětmi drobné dárky pro maminky.
  • Vést děti k vděčnosti za Boží dar mít svou maminku.

 

Specifická část

Boží slovo: Sk 27; 28

 Cíl:

-Seznámit děti se závěrem Pavlova veřejného působení.

-Doplnit mapu Pavlových cest, ozdobit obrázky.

Otázky k diskusi:

–   Jakým způsobem Pavel cestoval?

–   Jaké dopravní prostředky užíval Pavel na svých cestách?

–   Co se stalo na moři?

–   Co se stalo na Maltě?

–   Jaký byl závěr Pavlova života?

Výzdoba:

Na květinami ozdobenou nástěnku umísťujeme fotografie svých maminek.

Hrajeme si:

Pavel vězněm

Provedení:  Hráči se snaží co nejrychleji projít předem určenou trasou s rozkročenýma nohama, mezi nimiž musí být napnutá natahovací guma.

Pomůcky:   natahovací guma, označení startu, cíle

PAVLOVA CESTA NYNÍ VEDLA PO MOŘI

Provedení:  Hráči se pohybují po vytyčené trase pouze po třech kusech novin velikosti A4, které získali na startu. Všechny tři kusy musí neustále přendávat a tak se dostat kolem mety do cíle. Hraje se na čas jednotlivců, ev. družstev.

Pomůcky:   novinový papír (listy z pevnějších časopisů), označení startu, cíle a mety

Pavlova loď se ocitá v bouři….

                      Závody lodiček

Provedení:  Můžeme použít lodičky ze skořápek nebo papíru, které umístíme do bazénku, velkého umyvadla, potoka apod. Pro zpestření do nich

můžeme vložit malé zapálené svíčky. Děti se snaží foukáním svou lodičku dopravit ze startu do cíle.

Pomůcky:   lodičky, svíčky, voda

Hodnocení:          čas

Námořníci se snaží vyrovnat směr lodi v bouři

                      Chození s míčkem na pálce

Provedení:  Hráči se snaží co nejrychleji projít „opičí dráhu“ nebo alespoň slalomovou dráhu s pingpongovým míčkem na pálce. Míček nesmí být přidržován druhou rukou.

Pomůcky:   pálky, pingpongové míčky, pomůcky na vytvoření slalomové nebo opičí dráhy

Hodnocení:          čas

                      Kličkování s kopačákem

Provedení:  Hráči se snaží co nejrychleji prokličkovat slalomovou dráhu s kopacím míčem bez dotyku rukou.

Pomůcky:   kopací míč, pomůcky na vytvoření slalomové dráhy

Hodnocení:          čas

Pavel se dostal s ostatními na Maltu. Tamní obyvatelÉ se o trosečníky starali…

                      Chuťovka

Provedení:  Do malých papírových sáčků označených číslem sypeme sůl, do jiných cukr, do dalších vitacit, sušené mléko apod. Takto připravené schránky rozmístíme na stromy v lese. Děti každého družstva jsou k sobě svázány šátky, aby musely postupovat společně. Každé družstvo má za úkol vypsat na papír čísla sáčků, ve kterých po ochutnání nalezly předem zadanou látku, např. první družstvo vypisuje pouze čísla sáčků, ve kterých je cukr.

Pomůcky:   papírové sáčky, látky k ochutnávce, šátky, připínáčky nebo provázek, papír a tužku pro děti

Hodnocení:          správnost odpovědi, čas

                      Fazole

Provedení:  Hráči sedí kolem stolu s talířem a dvěma špejlemi před sebou. Uprostřed stolu je mísa s fazolí. Úkolem hráčů je přendat co nejvíc fazolí špejlemi z mísy do svého talíře.

Hodnocení: počet fazolí.

V krajině jsou jedovatí hadi.

                      Pozor, had!

Provedení:  Jeden z obratných hráčů se stane hadem v prostoru o velikosti asi poloviny volejbalového hřiště. Na začátku hry had leží na břiše a odpočívá. Hráči chodí nebojácně kolem něho, mohou se ho i dotknout. Had se může občas vymrštit (kolena a jedna ruka musí zůstat na zemi) a uštknout, tj. dotknout se některého z obcházejících. Ten se pak také stává hadem.

Hodnocení:          vyhrává družstvo, které má v daném časovém limitu co nejméně uštknutých

Pavel byl uštknut zmijí.

                      Uštknutí

Provedení:  V každém družstvu je jeden z členů nenápadně, ale viditelně, označen lihovým fixem. Všichni se pak v určitém čase procházejí ve vymezeném prostoru a snaží se v naprosté tichosti zjistit, kdo je ten uštknutý. Po uplynutí času každý hráč napíše svůj typ na papír.

Pomůcky:   lihový fix; pro děti: tužka, papír

Hodnocení:          správnost odpovědi

PAVEL PŮSOBÍ Z ŘÍMSKÉHO VĚZENÍ

Básník

Provedení:  Vybereme slova a slovní spojení ze života sv. Pavla. Během předem určeného času na ně děti vymýšlejí rýmy.

Pomůcky: papír, psací potřeby

PAVEL KONČÍ SVOU POZEMSKOU POUŤ

Sirky do krabičky I.

Provedení:  Hráči vytvoří dvojice. Každý dostane podložku s vysypanými zápalkami a prázdnou krabičku. Na dané znamení se snaží co nejrychleji uložit jednou rukou zápalky do krabičky tak, aby jejich hlavičky směřovaly jedním směrem.

Pomůcky:   alespoň dvoje zápalky a podložky

                      Sirky do krabičky II.

Provedení:  Předešlá hra. Obměna je v tom, že nyní mají hráči zavázané oči.

Pomůcky:   alespoň dvoje zápalky a podložky

 Úkoly:

  • Organizujeme výlet do mariánského poutního místa.
  • Děti připravují své mamince „obálku díků“, do níž vkládají lístečky s poděkováním za jednotlivé konkrétní věci, které pro ně dělá.
  • Vyrábíme upomínky pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.
  • Připravujeme se s dětmi na oslavu Dne PMDD.
  • Zjišťujeme, jaké akce k roku sv. Pavla se připravují v našem okolí.
  • Plánujeme prázdninový tábor nebo alespoň jednu společnou akci o prázdninách.

 

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio