FB twitter YouTube

4. Baťůžek – sv. Pavel 8

DUBEN

Heslo měsíce: LÁSKA VŠEMU VĚŘÍ

 VELIKONOCE JSOU SVÁTKY SPÁSY

PAVEL HÁJÍ SVOU VÍRU PŘED SOUDEM

 

Zmrtvýchvstání Pána Ježíše je potvrzením jeho učení. Z tohoto tajemství čerpají sílu všichni křesťané.

Obecná část

  • Připomínáme si křestní slib. Vedeme děti k vděčnosti za milost křtu.
  • V modlitbách myslíme na ty, díky nimž jsme se stali Božími dětmi.
  • Prožíváme Velikonoce ve světle víry.

 

Specifická část

Boží slovo: Sk 21, 27-22, 21; 23, 6-11. 26-36;  25, 8-12        

Cíl:

–          Uvědomit si znaky pevné víry.

–          Být křesťanem znamená umět hájit svou víru, jak nám ukazuje sv. Pavel.

Otázky k diskusi:

–     Kde a před kým musel Pavel hájit svou víru?

–     Jak Pavel hájil víru?

–     Pomáhal Pán Pavlovi? Jak?

–     Jaké osobní zkušenosti mám já s obhajobou víry?

Výzdoba:

Velikonoční křesťanská výzdoba (nezapomeneme dětem vysvětlit symboliku).

Hrajeme si:

 Židé Pavla nechtějí.

                      Kohoutí zápasy

Provedení: Na hřišti nebo na louce se vyznačí dvě středové čáry. Mezi ně se postaví hráči dvou družstev. Na daný pokyn se všichni postaví na jednu nohu a uchopí se za své lokty. V tomto postoji se snaží protivníky vytlačit mimo vyhrazené území.

Hodnocení:          vyhrává družstvo, které zůstane ve vymezeném prostoru

Židé chtěli Pavla usvědčit ze zla. Hledali proti němu důkazy…

      Hledání barevných papírků

Provedení: Ve vymezeném prostoru jsou rozmístěny malé bílé čtverečky, na kterých je zřetelná barevná tečka. Počet barev odpovídá počtu hrajících družstev. Každé družstvo má za úkol najít pouze určitou barvu.

Hodnocení:          čas

Pomůcky:   bílé papírové čtverečky s barevnými puntíky

Židé chtěli, aby byl Pavel jako oni…

                      Dělej, co říkám

Provedení:  Všichni hráči sedí kolem stolu, na který položí své ruce. Vedoucí vysvětluje hru. Ukazuje to, co říká, např. ruce pod stůl, pravou ruku nahoru atd. Připomene hráčům, že mají dělat to, co říká. Pak začíná hra, při které ale může vedoucí něco jiného říkat a něco jiného dělat. Kdo udělá gesto vedoucího, které neříkal, vypadává.

Hodnocení: vyhrává družstvo, které má nejméně vyloučených

MNOZÍ ČEKALI, ZDA SE PAVEL ZAPLETE DO VÝPOVĚDÍ

Pavučina I.

Provedení: Mezi dvěma stromy (stojany) jsou natažené provázky stylem cik-cak. V jednom místě provázku je nevelký otvor, jímž šikovné dítě proleze, aniž by se dotklo provázku. Jinou možností je mezera od země. Na konstrukci může být uvázaný zvoneček, který upozorní na nedovolený dotek.

Pomůcky:   stojany, klubko provázku, zvoneček

Pavučina II.

Provedení: Mezi do země zatlučenými kolíky jsou ve vodorovném směru natažené provázky stylem cik-cak. Úkolem hráčů je projít provázkovým polem bez dotyku provázku. Na nedovolený dotek může upozornit zvoneček umístěný na „pavučině“.

Pomůcky:   kolíky, klubko provázku, zvoneček

Obměna:   Provázkové pole je umístěno asi 50 cm nad zemí. Je třeba dostat se na druhou stranu plížením.

Soudci si posílali Pavla od soudu k soudu…

                      Ruce na stůl

Provedení:  Hráči sedí kolem velkého stolu. Pod stolem putuje mince z ruky do ruky, ale tak, aby nebylo poznat, kdo ji má. Po povelu vedoucího „ruce na stůl“, všichni hráči položí ruce na stůl. Vybraný hráč z jednoho družstva vždy hádá, u koho je mince.

Pomůcky:   drobná mince

Hodnocení:          kdo uhodne, získává pro své družstvo bod

Pavel s druhými putuje krajinou ve dne i v noci…

      Chůze poslepu

Provedení: Na louku zapícháme do země PET láhve a vytvoříme tak slalomovou cestu. Necháme děti, aby si trať několikrát prošly. Pak tutéž trať procházejí se zavázanýma očima. Soutěžit mohou jednotlivci i družstva.

Pomůcky:   PET láhve, šátky na oči – pozor na bezpečnost

Hodnocení:          přesnost, čas

Pavel naslouchá slovům žalujících…

                      Kolik jich přešlo

Provedení: Jeden hráč se zavázanýma očima odhaduje, kolik spoluhráčů kolem něj přešlo. Přitom spoluhráči se mohou nést nebo jinak mást nevidoucího.

Pomůcky:   šátky

Hodnocení:          přesnost odpovědi

 Úkoly:

  • Hodnotíme prožití postní doby; výsledky aktivit na pomoc chudým dětem
  • (Misijní koláč, Velikonoční pohled pro misie) a přemýšlíme, zda nás naše předsevzetí přiblížila k Pánu.
  • Připravujeme se s dětmi na prožívání měsíce Panny Marie.
  • Zvláštní pozornost věnujeme dětem, které se připravují na první svaté přijímání.
  • V mnohých zemích se tyto děti stávají po setkáním s Pánem Ježíšem malými misionáři.

 

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio