FB twitter YouTube

4. Baťůžek – sv. Pavel 7

BŘEZEN

Heslo měsíce: LÁSKA JE TRPĚLIVÁ

 MISIJNÍ KOLÁČ – VELIKONOČNÍ POHLED

PAVEL SE NEBOJÍ ŽÁDNÝCH PŘEKÁŽEK

 Pomoci nést Pánu kříž znamená být trpělivý v každodenním životě a pomáhat modlitbou, obětí a službou druhým lidem.

Obecná část

  • Připravujeme s dětmi křížovou cestu. Můžeme k ní využít dostupné materiály křížové cesty pro děti a doplnit je misijními prvky, které popisují tíži života chudých. Starší děti mohou podle následujícího textu vytvořit vlastní zamyšlení.
  • Křížovou cestu lze se staršími dětmi dramaticky zpracovat.
  • Dovoluje-li to počasí, prožijeme křížovou cestu venku.

 

Specifická část

Boží slovo: Sk 19, 23-40. 20. 21, 1-26

Cíl:

–  Být vděčný Pánu za ty, kteří mi zprostředkovávají víru a pomáhají na cestě k Němu.

– Pavel nám může být vzorem v překonávání překážek. Často si je do cesty stavíme sami. Může to být lenost, ale i zájmy, které nás v důsledku odvádějí od Boha.

Otázky k diskusi:

–          V Efezu Pavlovi kladli překážky v hlásání. Proč?

–          Jsem já ochotný odložit hmotné výhody pro Ježíše? V čem?

–          Co jsem ochotný obětovat pro víru?

–          Od koho jsem poprvé slyšel o Pánu?

–          Kdo mi pomáhá na cestě k Bohu?

–          Komu pomáhám na cestě k Bohu já?

–          Která města podle dnešního úryvku Pavel se svým doprovodem navštívil?

Výzdoba:

Křížová cesta. Se staršími dětmi kreslíme symboly, které se k ní vztahují, případně k témuž účelu využíváme výstřižky z novin ukazující těžký život vzdálených zemích.

 

Hrajeme si:

 

V Efesu se prodávaly napodobeniny chrámu pohanské bohyně Artemis…

                      Výroba domečků

Provedení:  Na kostru z ustřižených PET lahví lepíme pomocí tapetového lepidla nebo škrobu kousky novin. Poslední vrstva je z bílého tenkého papíru. Po důkladném zaschnutí si děti domečky vybarví temperovými barvami.

Pomůcky:   části PET lahví, noviny, časopisy, škrob nebo tapetové lepidlo, tempery, štětce, poměrně hodně času (i několik dní) na důkladné zaschnutí

 

PAVEL VŠUDE NEOHROŽENĚ HLÁSÁ EVANGELIUM

Scrabble

Provedení:  Hráč má v předem stanoveném časovém úseku najít písmena a složit z nich 3 názvy předmětů, které lze najít v kostele.

Pomůcky:   písmena abecedy, podložka

 

NĚKTEŘÍ LIDÉ VNÍMALI ZVĚST O JEŽÍŠOVI JAKO ŠTĚSTÍ, KTERÉ JE POTKALO

Štěstí

Provedení:  Hráč se snaží vhodit 3 z pěti drobných mincí do sklenice, která je ponořena v kbelíku s vodou.

Pomůcky:   5 drobných mincí, sklenice, kbelík s vodou

 

Výhra

Provedení: Hráč dostane 10 kamínků. Alespoň pěti z nich má z určené vzdálenosti zasáhnout červeně označenou jamku v platu se 30 jamkami.

Pomůcky:   10 kamínků, plato, červený fix

 

NĚKDE HLÁSÁNÍ VYŽADOVALO ODVAHU

Lanová dráha

Provedení: Podle možností připravíme pro děti lanovou dráhu.

Pomůcky:   lano, dohled nad bezpečností, dopomoc

 

Mladík usnul a vypadl z okna, ale Pavel ho vrátil k ostatním. Také my vrátíme předmět k tomu, aby mohl sloužit…

Poznej předmět

Provedení:  Ve vymezeném prostoru se schová předmět, který si děti před tím poslepu ohmataly. Jejich úkolem je poslepu předmět najít mezi dalšími podobnými.

Časový limit je 5 minut.

Hodnocení:          čas

Pomůcky:   šátky, různé předměty, jako např. mýdlenka, svíce, baterka apod.

 

Pavel se loučil s věřícími. Napomínal je: “Buďte bdělí.“

                      Poznej správný hlas

Provedení: Z každého družstva je vybrán jeden hráč, kterému se zaváží oči. Je postaven na start slalomové dráhy. Jeho vedoucí stojí v cíli a má za úkol slovně navigovat nevidomého. Ostatní hráči navigují také, ale ne vždy dobře. Hráč musí vybrat z povelů jen ten, který mu dává jeho vedoucí.

Hodnocení:          čas, pozor na bezpečnost

 

Úkoly:

  •   Malujeme velikonoční pohledy.
  •   Zapojujeme se do akce Misijní koláč, která spočívá v napečení koláčů na 4. neděli postní nebo jiný vhodný den.
  •  Pohledy i koláče nabízíme s prosbou o dobrovolný příspěvek, který skrze PMD pošleme chudým dětem.
  •   Vedeme děti k účasti na křížové cestě.
  •  Vybízíme děti (a rodiče) k modlitbě křížové cesty v rodinách.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio