FB twitter YouTube

4. Baťůžek – sv. Pavel 6

ÚNOR

Heslo měsíce: LÁSKA SE NEROZČILUJE

 SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH  

HLÁSAT JEŽÍŠE VYŽADUJE VŽDY ODVAHU

Při příležitosti Světového dne nemocných vedeme děti k modlitbě za nemocné a trpící.

 Obecná část

  • Pokud se bude ve farnosti slavit Den nemocných, zapojíme se do příprav.
  • Každý z nás byl někdy nemocný. Někdo nemá to štěstí, aby se brzy uzdravil.
  • Když jsme nemocní, spoléháme na lékařskou péči a léky. V některých zemích tyto „samozřejmosti“ chybí.

 

Specifická část

Boží slovo: Sk 17,1-34 . 18, 1-23 . 19, 11-16

Cíl:

–          Uvědomit si, že hlásání Ježíšova učení vyžadovalo vždy odvahu: Pavel se stavěl proti předsudkům svých současníků, my proti smýšlení nevěřících spolužáků.

Otázky k diskusi:

–          Jak se dařilo Pavlovi na další cestě?

–          Kdo podle dnešního úryvku doprovázel Pavla na cestách?

–          Kdo se přidával k Pavlovi, kdo ne a proč?

–          Která města Pavel se svým doprovodem navštívil?

Výzdoba:

K modlitební svíci přidáme jména těch, ze které se tento měsíc chceme modlit.

Hrajeme si:

Pavel stále cestuje z místa na místo

                      Stěhovací vůz

Provedení:  Vedoucí shromáždí u startu několik lehkých, ale neskladných předmětů, např. deset rovných umělohmotných misek nebo stoh krabic apod. Je určena trasa, jejíž start a cíl je v jednom místě. Celé družstvo se shromáždí na startu a začíná běžet čas. První závodník posbírá množství předmětů, oběhne s nimi trať, předá je dalšímu a ten udělá totéž. Čas běží i ve chvíli, kdy závodník náklad rozsype a sbírá jej. Zastavuje se až ve chvíli, kdy poslední závodník doběhne i s nákladem do cíle.

Obměna: V horkém počasí je možné nosit na sobě několik misek naplněných vodou.

Hodnocení:          čas

V Korintu vyráběl Pavel s Akvilou a Priscilou stany. Potřeboval k tomu šikovné ruce.

                      Zkouška hbitých rukou

Provedení:  Na rovnou zemi je položeno deset šišek v řadě ve vzdálenosti asi deset cm od sebe. Hráč vezme do ruky jedenáctou šišku, vyhodí ji do výšky, sebere několik šišek z řady a ještě stihne chytit padající šišku. Pokud nechytí vyhozenou šišku, nepočítají se žádné další sebrané.

Hodnocení:          soutěž jednotlivců i družstev v počtu získaných šišek

Pomůcky:   11 šišek na družstvo

Stavění stanu

Provedení:  Tři tyče o délce asi 2m mají děti postavit do stabilní trojnožky a uchytit na ni látkový potah. Konstrukce musí alespoň 2 minuty vydržet bez zakymácení.

Pomůcky:      Tři tyče o délce asi 2m, látkový potah

Stavění stanu

Provedení:     Skupinka dětí staví samostatně menší stan na čas.

Pomůcky:      stan

Pavlovo hlásání postupovalo pomalu…

                      Pět pařezů

Provedení:  Před každé v zástupu stojící družstvo rozmístíme pět podložek vzdálených od sebe asi 3 metry. Každý závodník má v ruce tři šišky. Jimi se trefuje do první podložky. Pokud se mu to alespoň jednou povede, sesbírá své tři šišky, postaví se na první podložku a hází na druhou. Z ní pak na třetí atd. Pokud už první hráč stojí na druhé podložce, smí druhý hráč začít házet na první podložku. Pokud je hráč nešika, hází tak dlouho, než se mu to povede, a celé družstvo tak zdrží.

Hodnocení:          čas

LIDÉ POMALU POZNÁVALI Z PAVLOVA VYPRÁVĚNÍ NOVÉ UČENÍ

puzzle

Provedení:  Každý účastník dostane za úkol složit na určitém místě jedno puzzle.

Problém je v tom, že rozložené části puzzle jsou od výsledného místa vzdáleny a vždy se smí vzít pouze jeden kousek.

Pomůcky:    Puzzle pro každého hráče

Hodnocení:  čas

POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ V KORINTĚ

Správným směrem

Provedení:            Hráči si přiváží do pasu provázek. Z něj visí lžíce až na zem. Lžící je třeba „dostrkat“ tenisový míček po vytyčené trase do cíle.

Pomůcky:   provázek, nůžky, lžíce, tenisový míček, pomůcky k vytyčení trati

PAVEL UZDRAVUJE V JEŽÍŠOVĚ JMÉNU

Obvazová technika

Provedení:  Účastníci jsou rozděleni do dvojic. Jeden z dvojice představuje nemocného, druhý ošetřovatele. Nemocný si losuje místo poranění, ošetřovatel má ono místo obvázat. Pokud to neumí, vedoucí hry mu správný obvaz předvede.

Pomůcky:   obvazy, místa poranění na lístcích

Úkoly

  •  Navštěvujeme lidi osamělé a nemocné, vyrábíme pro ně dárky, přáníčka, čteme jim z knížek, vyprávíme si s nimi.
  •  Se staršími dětmi se zamýšlíme nad otázkou eutanazie z pohledu církve.
  •  Zamýšlíme se spolu s dětmi nad tím, co nám brání v hlubším životě z víry.
  •  Objednáme v centru PMD předtisky pohlednic pro postní akci Velikonoční pohled.
  • Plánujeme prožívání doby postní vzhledem k místním podmínkám.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio