FB twitter YouTube

4. Baťůžek – sv. Pavel 4

PROSINEC

Téma měsíce: LÁSKA SE NEVYCHLOUBÁ

 

JEDEN DÁREK NAVÍC – VÁNOČNÍ POHLED

 PAVEL ODKAZUJE NA BIBLI 

 

Pán Bůh připravoval lidi na narození Pána Ježíše od časů Adama a Evy. Proroci ho připomínali, lidé se těšili. I na naše narození se maminka s tatínkem připravovali. Život každého člověka má velikou cenu.

Obecná část

  • Připravujeme s dětmi přede mší svatou adventní průvod s lucerničkami.
  • Malujeme vánoční pohledy a nabízíme je s prosbou o dar na misie. (Lze uspořádat aukci ve škole, na předvánočním jarmarku apod.) Vybrané peníze jsou určeny pro misie.
  • V adventu vedeme děti k pamatování na ty, kteří si bohaté Vánoce nemohou pro bídu, utrpení a válku dopřát. (Např. akcí Jeden dárek navíc.)

 

Specifická část

Boží slovo: Skutky 13, 13-52. 15, 13-35

Cíl:  – Pomoci dětem uvědomit si, že Bible je stále aktuální a živá kniha, která má co říci lidem v kterékoliv době.

Otázky k diskusi:

–   Zastavíme se u postav, o nichž se ve zmíněném úryvku hovoří. Co o nich víme?

–   S kým si vy povídáte o Pánu Ježíši?

–   Najdete si doma čas na čtení z bible? S kým? S rodiči? Sourozenci?

–   Je potřeba číst bibli? Proč?

Výzdoba:

Adventní lucerna z nehořlavého materiálu s misijním světlem by mohla připomínat sounáležitost dětí celého světa ve všech dobách, jejich solidaritu a propojenost v modlitbě, oběti, službě druhým, tvořivosti – hlavních zásadách Misijního díla dětí.

 

Hrajeme si:

      …putovali a putovali… NĚKDE JE PŘIJALI, ODJINUD VYHNALI

      Strkaná

Provedení:  Venku rozmístíme podložky cca 30 x 40 cm. Mělo by jich být asi dvakrát více, než je dětí. Jsou od sebe vzdáleny asi 1 krok. Na podložky se děti rozestaví. Mohou stát libovolně na jedné nebo na dvou podložkách. Po zahájení hry se všichni snaží přinutit okolní hráče, aby se dotkli země mimo podložku. Kdo tak učiní, vypadává. Hráči se mohou strkat a stahovat.

Pomůcky:   podložky

Hodnocení:          Kdo zůstal, vyhrál.

 

MNOHO LIDÍ PŘICHÁZELO SI PAVLA POSLECHNOUT

Naslouchání

Provedení: V prostoru jsou nastavěny krabice, židle, umývadlo s vodou apod. Účastníci vytvoří dvojice. Jeden si zaváže oči a za hlasové navigace druhého se snaží co nejrychleji projít určenou trasu.

Pomůcky:   šátek na oči, krabice, židle, mísa s vodou

V „NOVÉM UČENÍ“ PAVEL ODKAZOVAL NA BIBLI

Bible jako průvodce na cestě životem (Bible nás bezpečně vede)

Provedení:  Mezi židlemi nebo jinými stojany je natažen provázek. Účastník se zavázanýma očima se jej chytne rukou a snaží se s jeho pomocí co nejrychleji přejít do cíle.

Pomůcky:   provázek, židle nebo stojany, šátek na oči

 

PŘESTO PAVLOVI OBČAS LIDÉ NEROZUMĚLI

      Nesrozumitelný text

Každé družstvo dostane text, v němž jsou písmena nahrazena čísly. Úkolem je co nejrychleji zprávu rozšifrovat.

Provedení:  Na louce nebo v místnosti jsou rozmístěny krabičky od sýru označené čísly. Do těchto krabiček vhazují zástupci družstva šišky nebo kamínky. Trefí- li se, dozví se, jaké písmeno se pod číslem ukrývá.

Pomůcky:   krabičky s čísly a písmeny, kamínky, šišky, zašifrovaný text, tužka pro každé družstvo

 

Skupina doprovázející Pavla držela pevně při sobě.

                      Těsné společenství

Provedení:  Každé družstvo má vytvořit jedno živé monstrum, které se může dotýkat země jen omezeným počtem končetin (počet končetin se rovná počtu členů mínus dvě). Toto monstrum musí překonat vzdálenost, alespoň pět metrů. Rozpadne- li se, jde zpět na start.

Obměna: členové skupiny mají zavázané oči, nesmějí mluvit apod.

Úkoly:

  • Uspořádáme vánoční besídku (vyrobíme plakáty a dekorace), může být s misijním zaměřením.
  • Stavíme s dětmi Betlém. Místo Děťátka můžeme do jesliček vložit Bibli – Ježíš je vtělené Boží Slovo.
  • Malujeme předtištěné vánoční pohledy, nabízíme je s prosbou o dobrovolný příspěvek nebo uspořádáme aukci. Výtěžek pošleme na PMD, a tak podpoříme konkrétní misijní projekty pro chudé děti.
  • Připravujeme akci Jeden dárek navíc. Jde o dárek pro chudé děti v misijní zemi formou finančního příspěvku. Výše částky se rovná ceně dárku, který chce dítě pořídit. Je vhodné, aby k penězům přiložilo nakreslený nebo napsaný zamýšlený dárek. Z obrázků např. uspořádáme výstavu a obnos odešleme skrze PMD na podporu chudých dětí.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio