FB twitter YouTube

4. Baťůžek – sv. Pavel 2

ŘÍJEN

Heslo měsíce: LÁSKA NEMYSLÍ JEN A JEN NA SEBE

MISIJNÍ NEDĚLE – OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA

 

Měsíc říjen je díky Misijní neděli bohatý na různé misijní akce. Misie však nejsou otázkou jednoho dne, ale celého života.

 

Obecná část

  • Pomáháme s přípravou bohoslužby pro děti na Misijní neděli (předposlední říjnová neděle.)
  • Modlíme se za misie, misionáře, děti, které žijí v misijních oblastech.
  • Připomeneme Misijní most modlitby.
  • Před Misijní nedělí můžeme vyrábět misijní svíce pro děti i dospělé, u nichž se pak modlíme.
  • Se staršími dětmi se modlíme živý růženec, mladším vysvětlíme jeho podstatu a pozveme je k modlitbě.

 

Specifická část

Boží slovo: Skutky 9, 1-30

 

Cíl:   – Ukázat svatého Pavla jako člověka, který se setkává s Pánem Ježíšem a na tomto základě mění svůj život.

– Modlitbou a misijními aktivitami ve farnosti pomáhat chudým v jiných zemích.

Otázky k diskusi:

– Kdo byl svatý Pavel?

– Jak ho změnilo setkání s Pánem Ježíšem?

– Od koho jsem se já poprvé dověděl o Pánu Ježíši?

– Kde se mohu setkat s Pánem Ježíšem? (Modlitba, svátosti,…)

– Jsem hrdý na to, že mám možnost poznávat Pána Ježíše?

 

Výzdoba: Misijní kříž ozdobíme růžencem z přírodnin, na viditelné a bezpečné místo umístíme misijní svíci.

Hrajeme si:

Aktivity:      Pavel se dověděl jen nejasné informace o jakýchsi křesťanech…

                      Portrét na povel

Provedení:  Vedoucí diktuje svému družstvu fyzické rysy nějaké postavy. Děti dle návodu malují. Např. je to muž, má plnovous, krátké vlasy, velké brýle,… Některé družstvo maluje muže, jiné ženu, další chlapce, jiné děvče. Hotová díla se zavěšují na provázek do společné místnosti a tvoří s námi společenství.

Pomůcky:   čtvrtky na kreslení, fixy, pastelky apod.

PAVEL NA CESTĚ DO DAMAŠKU OSLEPL

Cesta poslepu

Provedení: Děti vytvoří dvojice. Jeden představuje sv. Pavla, druhý vojáka, který jej  vede. Sv. Pavel má zavázané oči a je veden přírodním terénem k cíli cesty. Vodí jej tak dlouho, dokud nepotkají vedoucího (Ananiáše). Ten na „Pavla“ položí ruce a sejme mu šátek z očí.

Pavel se NÁSLEDNĚ seznamuje s mnoha novými lidmi…

                      Rýmy na jména

Provedení:  Všichni účastníci plavby hledají rýmy na vlastní jména, které je nějak charakterizují. Rýmy se píší na menší čtvrtky, které si každý vyzdobí, a pak zavěsí do společné místnosti.

Pomůcky:   papír, psací a kreslící potřeby

Pavel chce najít co nejvíce těch, kteří znají Pána Ježíše, ale oni se jej bojí…

                      Pronásledovatel

Provedení: Hráči utvoří kruh. Po vysvětlení průběhu hry se jeden stává pronásledovatelem. Za naprostého ticha si vyhlédne oběť a začne se k ní pomalu přibližovat. Oběti se dívá upřeně do očí a pantomimicky naznačuje, jak se jí zmocní. Oběť se snaží zachránit mrknutím na jiného spolužáka. Záchrana je dokončena, když vybraný hráč, na kterého oběť mrkla, zavolá její jméno. Pokud to nestihne, pronásledovatel položí oběti ruce na ramena a ta se stává novým pronásledovatelem.

Obměna: pronásledovatelé jsou dva, pak čtyři,…

Hodnocení:          Vyhrává družstvo, které má nejvíc „svobodných lidí“.

Pavel hledá křesťany…

                      Pexeso svatého

Provedení:  V lese nebo na louce rozmístíme třikrát více párů pexesa než je hráčů. Úkolem je najít co nejvíce dvojic. Jeden hráč může mít v ruce jen jednu kartičku, ke které hledá dvojici. Hotovou dvojici ihned odnáší svému vedoucímu.

Hodnocení:          Vyhrává družstvo, které najde nejvíce dvojic

Pomůcky:   pexeso

Mezi lidmi, s kterými se Pavel seznamuje, jsou i apoštolové. Často vyplouvají lovit ryby.

                      Výroba sítě

Provedení:  Z kousků vlny družstva vyrábějí sítě. (Později poslouží jako nástěnka.)

Pomůcky:   Vlna, šňůrky, provázky apod.

Hodnocení:          Kdo za předem stanovený časový úsek udělá lepší síť.

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio