FB twitter YouTube

3. Baťůžek – Biblická specializace 9

KVĚTEN

Verš pro tento měsíc:

„…Moje matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.“ Lk 8, 21

Hlavní myšlenka

Uvědomit si krásu mateřství a rodiny, nejen té, ve které žijeme, ale také naší farní i té celosvětové rodiny Božích dětí.

Úvodní modlitba

 • měsíc květen je modlitebním měsícem za naše maminky, děkujeme Pánu Ježíši, že nám dal naší maminku a prosíme za odpuštění, že jsme ji také občas rozesmutnili a byli neposlušní
 • prosíme i za všechny maminky, na které jejich děti zapomněly
 • děkujeme také za naší nebeskou maminku Pannu Marii
 • v modlitbě myslíme zvláště na všechny sirotky, kteří o svoji maminku přišly, prosíme, aby Panna Maria je chránila a doprovázela na jejich cestě životem
 • zvláštním způsobem můžeme myslet na lidi nebo události, které byly pro nás těžké ale i na radostné prožitky (Děti měly z minulého měsíce za úkol se zamyslet, kdo nebo co jim udělalo největší bolest a také radost.), bolestné a obtížné věci Bohu svěříme, za pěkné věci Mu poděkujeme.

Výklad biblického verše

Pán Ježíš ukázal, jak má vypadat správná rodina Božích dětí. Každý, kdo se chová podle Bible, je člen veliké rodiny křesťanů.

Necháme děti říci, co se jim líbí na jejich rodině a jak se společně modlí. Mohou také své myšlenky nakreslit do misijního deníku nebo na samostatný list papíru a poté darovat mamince, která kresbu dá na vhodné místo v domácnosti.

Katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit

 • Pokud máme glóbus či mapu světa, vyznačíme tam v tomto měsíci místo, odkud přišla dětem největší radost.
 • Organizujeme také sběr medailek Panny Marie pro lidi z misií.
 • Protože v květnu slavíme Den matek, připravíme s dětmi program pro maminky a tatínky. Během programu se budeme snažit rodičům ukázat, jak je důležité číst v rodině Písmo svaté.
 • Program zahájíme společnou modlitbou Zdrávasu, kdy Pánu za maminku poděkujeme. Pak děti mamince předají ručně vyrobené přáníčko s citátem z Bible, který se jim doposud nejvíce líbil.
 • Maminkám zazpíváme vhodnou mariánskou píseň, můžeme předat i květinu.
 • Děti nacvičí krátkou scénku podle Bible např. Lk 2, 21 – 40 a na závěr poděkují maminkám, že i ony je přivedly k Bohu ve svatém křtu. Jako symbol předáme maminkám zapálenou svíčku.
 • Dětem dostatečně dopředu řekneme, aby si donesly fotografii, kde jsou společně s maminkou a tyto fotografie poté položíme před velkou svíci na Písmo svaté každého z dětí a zazpíváme píseň na poděkování za dar života.
 • Na závěr je možné podat malé občerstvení.

Četba Písma svatého 1 Kor 13, 1 – 13

Rodiče vyzveme ke společné modlitbě v kruhu, kde se s dětmi střídají v četbě textu.

Hra

Děti si hrají na maminky a vymýšlejí, co by udělalo dětem radost. Potom si hrají na děti a ukazují, co by udělalo maminkám radost. Z předvedené ukázky se to ostatní snaží uhodnout.

Závěrečná modlitba

Misijní desítek růžence zakončí květnové setkání MKK. Každé z dětí může říci před Zdrávasem jméno své maminky, za kterou se modlí.

Domácí úkol

Děti se zamyslí, kam by se chtěly podívat, koho navštívit, s kým se setkat, komu by chtěly říci o radosti, kterou nám Ježíš v Písmu sv. nabízí. To se použije příští měsíc při vstupní modlitbě, kdy tyto úmysly Bohu svěříme.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio