FB twitter YouTube

3. Baťůžek – Biblická specializace 7

BŘEZEN

Verš pro tento měsíc

„Jako proroctví vyleji ještě nauku a zanechám ji příštím pokolením navěky.“  Sir 24, 31

Hlavní myšlenka

Vysvětlit dětem nutnost překladu Písma svatého do různých jazyků, snažíme se o to, aby si děti zapamatovaly, kdo přeložil Bibli do staroslověnského jazyka.

Úvodní modlitba

 • Místo tradiční modlitby v klubovně můžeme použít dětskou křížovou cestu PMDD „Malé kroky lásky a utrpení“ a jít do kostela, nebo je-li možnost ven, a společně s dětmi křížovou cestu obětovat za děti, které trpí po celém světě.
 • Zvláštním způsobem můžeme myslet na lidi z našeho domova a okolí (Děti měly z minulého měsíce za úkol zjistit zprávy z tohoto prostředí.), za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme.

Výklad biblického verše

 • Dnešní verš proroka Sírachovce nám ukazuje, že Boží slovo je opravdu neměnné, že je stejné navěky a patří všem pokolením na světě.
 • Proto je důležité, aby misionáři nesli Boží slovo každému člověku na planetě Zemi tak, aby mu rozuměl a zamiloval si ho.

Katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit

 • Znáte okolní země, které sousedí s naší republikou? A víte, jakými jazyky hovoří? Umíte nějaké cizí slovíčko? Jaké?
 • Každý národ má vlastní jazyk a aby všichni mohli číst Bibli a dozvídat se nové věci o Pánu Ježíši, musí se Bible překládat do velké řady různých jazyků. Dnes ji Písmo svaté přeloženo do více než 2000 jazyků a stále je ještě mnoho míst na zemi, kde do svého jazyka Bibli přeloženou nemají.
 • Máme-li k dispozici, dáme dětem k prohlédnutí Bible různých jazyků.
 • Víte, jakým jazykem se u nás dříve mluvilo? Byla do staroslověnština. Zkusme se teď naučit starou modlitbu v tomto jazyce. (Hospodine pomiluj ny, Jezu Kriste pomiluj ny, ty spasiž všeho mira, spasiž ny i uslyšiš, Hospodine hlasie naše. Daj nam všem, Hospodine, žizn a mir v zemi. Krleš, krleš, krleš!)
 • Rozuměli jste této modlitbě? Do tohoto našeho pradávného jazyka nám přeložili Bibli dva misionáři. Určitě je znáte – jsou to světci Cyril a Metoděj.
 • Máme-li k dispozici obrázek svatých misionářů nebo jiné materiály – video – předložíme dětem k prohlédnutí. Můžeme si také něco krátkého povědět o životě svatých Cyrila a Metoděje.
 • I jiní světci přeložili Bibli – tak např. svatý Jeroným přeložil Písmo svaté do latiny a tento překlad pojmenoval Vulgáta. Řecký překlad dostal název Septuaginta.
 • Mnohdy právě také misionáři překládají domorodcům Písmo svaté do místních jazyků, aby ho mohli číst ve své mateřštině.
 • Zkuste si nyní do svého misijního deníku nakreslit Bibli a vymyslete pro ni svůj název. Uděláme potom výstavku Biblí dětí z Misijního klubka.
 • V tomto měsíci kreslíme také Velikonoční pohledy pro misie. Dá se též uspořádat Misijní jarmark, kde můžeme i pohledy nabízet i s ostatními výrobky (kdo neví, jak a co, poradíme Vám v kanceláři PMD). Výtěžek zašlete na pomoc chudým dětem prostřednictvím Díla dětí.
 • Další misijní akcí je Misijní koláč, který pečeme např. na 4. neděli postní, nebo kdykoli jindy. Jde opět o typickou akci PMDD, její výtěžek pomůže podpořit projekty PMDD na pomoc chudým a trpícím dětem v misiích.
 • Děti mohou nakreslit vlastní křížovou cestu, kterou přinesou na mši svatou.
 • Pokud máme glóbus či mapu světa, vyznačíme tam naše bydliště, právě na to dnes zvláště myslíme.

Četba Písma svatého Lk 3, 1 – 20

V březnovém biblickém čtení se společně zamyslíme nad postavou Heroda, který vyvraždil malé děti a nakonec dal svolení i k zavraždění Jana Křtitele. Na celém světě je mnoho dětí, které jsou vražděni ve válkách, nepokojích nebo dříve než se narodí. Jan Křtitel se zastával pravdy a proto zemřel. Zkusme společně nakreslit na velký arch papíru věci, které bychom zde na zemi nechtěli, a které způsobují lidem utrpení.

Hra

Napíšeme na papírky slovíčka v několika řečech a děti hádají, která řeč to je a případně, co slovíčka znamenají. Je dobré všechna slovíčka dětem předtím krátce přečíst i s jejich významy.

Můžeme také vytvořit či přinést mapu Evropy s vyznačenými státy. Dopředu připravíme názvy jazyků, kterými se v těchto zemích hlavně hovoří. Děti názvy jazyků k zemím přiřazují.

Závěrečná modlitba

Budeme se modlit za misionáře, kteří jsou pronásledování a zabíjení kvůli tomu, že zvěstují evangelium a lásku Pána Ježíše.

Společně se chytneme za ruce a pomodlíme se tak, že každé z dětí říká jeden Zdrávas.

Domácí úkol

Děti mají za úkol se zamyslet, kdo je jejich kamarád, co potřebuje nebo z čeho v souvislosti s ním mají radost. Tyto informace se použijí příští měsíc při vstupní modlitbě na tento úmysl, kdy za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme.

Děti pouvažují také o tom, jakou větu z Bible by pro kamaráda chtěly vybrat.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio