FB twitter YouTube

3. Baťůžek – Biblická specializace 3

LISTOPAD

Verš pro tento měsíc:

„…v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.“  Lk 24, 47

Hlavní myšlenka

Vysvětlit dětem jak vznikala Bible, a jaké materiály se používaly k sepsání jednotlivých knih Písma. Cílem je osvojit si alespoň základní poznatky o biblických jazycích, psacích materiálech a potřeb.

Úvodní modlitba

 • děti se modlí společně v kruhu vlastními slovy, připojí misijní Zdrávas nebo desátek růžence (lze použít žlutou barvu)
 • tento měsíc prosíme zvláště za děti, které umírají na nevyléčitelné nemoci, aby jim Pán poslal obětavé lidi, misionáře apod., kteří se o ně budou s láskou starat a modlit se za ně
 • zvláštním způsobem můžeme myslet na chudé a trpící děti v Asii (Děti měly z minulého měsíce za úkol zjistit zprávy z tohoto kontinentu; dobré události, problémy nebo potřeby místních chudých.), za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme

Výklad biblického verše

 • zeptáme se dětí, kde poprvé uslyšely o Pánu Ježíši; vysvětlíme jim, že Kristus chtěl, aby první zvěst o Bohu byla v rodném domě, tj. aby nám o Pánu Ježíši řekla jako první maminka a tatínek
 • protože Kristus chce zachránit všechny lidi, poslal misionáře do všech končin světa, aby mluvili o evangeliu; i nás Kristus vyvolil za misionáře, protože misionářem má být každý pokřtěný člověk
 • aby misionáři mohli mluvit o Pánu Ježíši a evangeliu, musí dobře znát Bibli; dnes si povíme, jak naše Bible vznikala, na čem byla poprvé napsána a jakými jazyky

Katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit

 • Jak už jsme si řekli, Bible má dvě části – Starý a Nový zákon; obě části byly sepsány na různých místech různými lidmi
 • Starý zákon napsali Židé, víte, jakým jazykem mezi sebou hovořili?
 • byla to hebrejština; u nás v Česku mluvíme česky, jsou ale místa – jako je Morava a Slezsko – kde lidé mluví svým nářečím; znáte nějaké moravské slovo, které někdo z vaší rodiny používá?
 • a stejně tak i Židé měli své nářečí, a to aramejštinu; proto je Starý zákon napsán hebrejsky a některé části aramejsky, dokonce i Pán Ježíš mluvil aramejsky, to by u nás znamenalo, že je z Moravy
 • hebrejština je zvláštní tím, že se čte pozpátku; schválně si to nyní vyzkoušíme, napište každý své jméno pozpátku, tak abychom ho četli zprava doleva, jde to lehce?
 • Nový zákon je napsaný v řečtině, protože tímto jazykem mluvil v době napsání NZ celý Východ a mnoho nových křesťanských obcí
 • Protože v dobách, kdy svatopisci sepisovali jednotlivé knihy Bible, nebyli papíry a tužky, jak je známe dnes, museli používat různé náhražky.
 • Uhádnete, na jaký materiál se psalo jako první? Malá nápověda – Mojžíš na tento materiál vytesal desatero, které dostal na hoře Sinaj od Boha. Je to kámen. Později za dob proroků – vzpomenete si na nějakého? – se už psalo na tabulky z hlíny nebo dřeva. Místo tužky se používalo rydlo. Dobrý materiál na psaní byla také očištěná zvířecí kůže.
  • Dětem průběžně ukazujeme obrázky psacích materiálů a potřeb.
  • Podobné slovo, jako naše české papír, je papyrus. Vyráběl se z vláken rákosu a psalo se na něj různými stébly, ptačími brky a nakonec i perem. Papyrus se navíjel na tyčky a vznikl tak svitek.
  • A my si nyní zkusíme takový svitek vyrobit. Budeme potřebovat dvě špejle, nůžky, izolepu a kousek papíru ve tvaru obdélníku. Necháme děti, aby si papír samy vystřihli a za pomocí nůžek ho svinuly, podobně jako mašle na bonboniéře. Ještě předtím však mohou na papír napsat jakýkoliv verš z Bible, který si samy najdou. Poté přilepí okraj papíru na špejli a stejně tak i z druhé strany a svitek je hotový! Nakonec můžeme udělat výstavku svitků.
  • Ještě později nahradil papyrus pergamen, který byl odolnější. Pergamen byl vyroben ze zvířecí kůže. Papír poté nahradil pergamen a používáme ho dodnes.
  • Kodex byl předchůdcem knihy, jak ji známe dnes. Psalo se na jeden list a ten se pokládal na druhý. Až byly listy všechny, svázal je písař na jedné straně pevnou nití.
  • Vyrobíme s dětmi svíčku, která nám bude připomínat živého Krista, můžeme ji používat při modlitbě, při každém setkání ji trochu přiozdobit a lze si ji také při modlitbě v kruhu posílat.

Pokud máme glóbus či mapu světa, vyznačíme tam v tomto měsíci Asii, na kterou zvláště myslíme.

Četba Písma svatého Lk 1, 39 – 56

Listopadovým čtením se pomalu blížíme k narození Ježíše Krista a připravujeme se na adventní dobu. Zeptáme se dětí, jestli znají ve svém okolí ženu, která čeká miminko. Vysvětlíme jim, jak je důležité chránit ještě nenarozená miminka, protože jsou již Boží děti, Bůh jim dal život a nikdo jiný než On nemá právo jim ho vzít. Máme-li k dispozici fotografie prenatálního života miminek, ukážeme dětem, jak vypadá miminko ve 3. měsíci a 6. měsíci těhotenství.

Hra

Zahrajeme si libovolnou hru. Například si zahrajeme na miminka, která právě dostávají nová jména. Každý se budeme pro tuto chvíli jmenovat jinak. Dobře si to zapamatujeme. Potom se postavíme do kruhu. Určené dítě začíná, řekne nově dané jméno někoho z kruhu a vyhodí balón do výšky. Balón musí chytit včas ten pravý. Vyhrává ten, kdo v kruhu zůstává nejdéle. Vypadá, kdo vyvolá špatné jméno, nebo jméno vypadlého.

Závěrečná modlitba

Na závěr se modlíme za všechny nastávající maminky, aby své děti milovaly tak, jako Maria milovala Ježíše.

Domácí úkol

Děti mají za úkol zjistit z novin, časopisů, apod. zprávy z kontinentu Afrika (dobré události, problémy nebo potřeby místních chudých). Tyto informace se použijí příští měsíc při vstupní modlitbě za tento kontinent, kdy za pěkné věci Bohu poděkujeme, za potřeby poprosíme.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio