FB twitter YouTube

2. Baťůžek – Vytváření mostů s dětmi světa 9

 

Červen

Heslo: „Chválíme Boha, jednoho ve třech osobách, který sjednocuje svět ve vzájemné lásce.

 

1. Modlitba

Přečtěte si společně text Lk 22, 14 – 27 a rozjímejte nad ním.

 • Proč Pán Ježíš  ustanovil Eucharistii?
 • S kým se setkáváme při mši sv.?
 • Co přikázal učedníkům během Poslední Večeře?
 • Kdy nesmíme přistoupit ke sv. přijímání?
 • Co nám chce Bůh tímto textem říct?

Na závěr si můžete společně přečíst Žalm 23.

 

2. Oběť

Náš průvodce na cestě se tento měsíc stává biskup Forbin – Janson. Poprosme zakladatele Díla dětí, aby nás správně vedl v našich misijních aktivitách.

Účastněte se farních pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše nebo se doma modlete na tento úmysl litanie, obětujte je na úmysl misionářů a lidí z misijních krajů.

 

3. Služba

Vystřihněte malá červená papírová srdce, do kterých vepište jména známých misionářů a pak z nich vytvořte jedno veliké srdce, které nabídněte Pánu Ježíšovi spolu s modlitbou.

V kostele můžete vytvořit nástěnku ke Dni Papežského misijního díla dětí.

 

4. Tvořivost

Naplánujte a prožijte ve své farnosti Den PMDD, na který pozvěte spolužáky, rodiče a známé. Na závěr můžete zorganizovat táborák, jehož zapalování můžete pojmout slavnostně jako modlitbu za jednotlivé světadíly, mezi něž chceme přinášet světlo Kristovo.

 

5. Z misijního světa

Závazky členských zemí OSN (zdroj: UNICEF)

Cíle, k jejichž splnění nejpozději do roku 2015 se zavázaly členské země OSN:

 • Odstranit extrémní chudobu a hlad
 • Snížit o polovinu počet lidí, kteří přežívají za méně než 1 dolar denně
 •  Snížit o polovinu počet lidí, kteří strádají hlady
 •  Zajistit všeobecné základní vzdělání
 • Zajistit, aby všechny děti (chlapci i dívky) ukončily v plném rozsahu základní školní docházku
 • Zajistit rovnost podle pohlaví, posílit postavení žen
 • Odstranit nerovnost podle pohlaví v dostupnosti základního a vyššího vzdělání (nejlépe do roku 2005), na všech stupních do roku 2015
 • Snížit dětskou úmrtnost
 • Snížit o dvě třetiny míru dětské úmrtnosti do 5 let věku
 • Zlepšit stav zdraví matek
 • Redukovat o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti
 • Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a dalším nemocem
 • Zastavit šíření HIV/AIDS a začít se snižováním jeho výskytu
 • Zastavit rozsah onemocnění malárií a dalšími nemocemi a začít se snižováním jejich výskytu
 • Zabezpečit udržitelnost životního prostředí
 • Včlenit principy udržitelného rozvoje do národních strategií; bránit ztrátám zdrojů životního prostředí
 • Snížit o polovinu množství obyvatel planety, kteří nemají přístup k pitné vodě
 • Do roku 2020 dát na začátek věty „zlepšit významně životní podmínky pro minimálně 100 milionů lidí, žijících v chudinských čtvrtích (slums)“
 • Rozvíjet celosvětové partnerství pro rozvoj společnosti

 

6. Z historie PMDD

Zkouška

12. června 1861 vtrhli do bohosloveckého semináře v Číně vojáci a odvedli Paula Tchena a dva jeho druhy – obvinili je, že jsou křesťané. Byli mučeni mnoha způsoby. Jediná osoba, která k nim byla laskavá, byla žena jménem Martha, která jim nosívala trochu jídla.

Velké pokušení

Hoši dlouho trpěli, ale zůstali věrni své víře navzdory výhružkám a mučení.

„Jsme těžce pokoušeni, snaží se všemi způsoby, abychom se vzdali své víry; my bychom však raději zemřeli, než abychom se jí zřekli.“

Mučednictví a sláva

29. června 1861 byli Paul se svými druhy a Marthou zavražděni. Pius X. Paula Tchena roku 1908 prohlásil za blahoslaveného. Roku 1920 bylo jeho tělo převezeno do Paříže a je pohřbeno v kapli Misijního díla dětí v katedrále de Notre Dame.

Zkázonosné jaro

Roku 1900 zničili Boxeři (tajná čínská organizace zaměřená proti cizincům) misijní dílny, sirotčince i misijní domovy a misionáře pobili. To byl začátek čínské komunistické politiky.
Křesťanství v Číně začalo upadat, v té době však už bylo Dílo dětí rozšířeno po celém světě.

Dvě světové války přerušily proud solidarity a způsobily utrpení dětí ve světě.

Církev však na potřeby dětí nezapomněla a nadále vedla děti k všeobecné solidaritě.

 

7. Okénko do misijního nebe

Karel Lwanga a druhové (svátek mají 3. června) – AFRIKA
Narodil se roku 1865 v Bulimu v Ugandě.

Karel Lwanga se nechal ve dvaceti letech pokřtít.

Pocházel z významné rodiny a byl velitelem pážat na dvoře krále Mwangy.

Za pronásledování křesťanů, k němuž došlo během vlády krále Mwanga, byl on a dvanáct jeho přátel, pážat na královském dvoře, zaživa upáleno.

Všichni byli většinou čerstvě pokřtěni; čtyři teprve čekali na křest, ty pokřtil Karel před popravou. Byli obžalováni pro porušení úředních povinností, ale vpravdě vzbudili královu nenávist, protože nechtěli spáchat hřích, ke kterému je král nutil.

Všech obětí bylo přes sto, katolíků i anglikánů; popravy začaly v květnu 1886 a skončily v lednu 1887. Karel Lwanga zemřel spolu se svými 13 přáteli a 12 misionáři upálením roku 1886 u Rugbay.

V roce 1920 bylo blahoslaveno a 1964 svatořečeno dvaadvacet mladých lidí z Ugandy, prvních křesťanských mučedníků černé Afriky. Papež Pavel VI., který Karla a jeho druhy svatořečil 18. října 1964, podnikl v roce 1968 cestu po Ugandě, aby navštívil místa, kde žili.

Sv. Karel Lwanga je patronem katolické mládeže Afriky a znázorňuje se s mladými černochy, palmou a ohněm.

Nejmladší mučedník, čtrnáctiletý sv. Kizito, je dnes zvláštním patronem Papežského misijního dětí v Ugandě a děti ho mají ve velké úctě.

Nechme se oslovit myšlenkou sv. Karla Lwangy:

„Co muž uznává za pravdu, to nezapírá!“

 

Modlitba může vypadat třeba takto:

Bože, Tvým působením se krev mučedníků stává semenem nových křesťanů; prosíme Tě, dej, ať pole Tvé církve, zavlažené krví svatého Karla a jeho druhů, přináší bohatou úrodu. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Luštěnky pro vás připravuje: www.sweb.cz/salamounky.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio