FB twitter YouTube

Kalendář pro děti Misijní říjen 2017

Během měsíce října se intenzivněji modlíme za lidi v misiích, za misionáře a za všechny, kteří v jakýchkoli podmínkách šíří Kristovu lásku svým životem a pomocí druhým lidem v nouzi. 

Velkým dnem tohoto měsíce je Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle, který oslavíme 22. října.  V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 91 let, co se věřící ve všech katolických farnostech světa během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry

Svatý otec k tomuto dni každoročně vydává své poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis, který je rozesílán do všech farností. 

O službě Papežských misijních děl papež František ve svém Poselství ke Světovému dni misií píše:

„Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot a aby se získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky každodenně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresovaní v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku.“

„Bratři a sestry, konejme misii tak, že se budeme inspirovat Pannou Marií, Matkou evangelizace. Ona, vedena Duchem, přijala Slovo života do hloubky své pokorné víry. Kéž nám Panna pomáhá vyslovovat naše „ano“ při naléhavé potřebě hlásání Ježíšovy radostné zvěsti v naší době; kéž nám vyzíská nové nadšení lidí probuzených pro to, aby všem přinášeli evangelium života, jež vítězí nad smrtí; kéž se za nás přimlouvá, abychom získali svatou smělost při hledání nových cest pro to, aby se dar spásy dostal ke všem.“

Z dopisu národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta:

„Rozdělme se o poklad víry s někým ve svém okolí a příkladem svého života ukažme na krásu evangelní zvěsti i potřebu praktického uvádění Božích rad do reality právě pomocí v misiích.
Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše co nám dává. Není samozřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v podmínkách duchovního a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a byla by škoda, kdyby nám chybělo jen jedno – umět se rozdělit s potřebnými.“

Aby se i Ti nejmladší mohli na Misijní neděli dobře připravit a intenzivně prožívat celý měsíc říjen, nabízíme již tradiční kreslený kalendář Misijní říjen 2017.  Kalendář se může využít pro práci s dětmi v Misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Děti mohou po splnění úkolů vybarvovat jednotlivé dny a daná témata probírat s rodiči, prarodiči, katechety a vedoucími podle svých možností.

Kalendář je ke stažení níže v barevné i černobílé verzi.

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

misijni_rijen_2017_bw, misijni_rijen_2017_colour

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio