FB twitter YouTube

Děti myslí na děti

V neděli 28. června se konalo první svaté přijímání ve Vrchlabí. V rámci přípravy na tuto důležitou událost děti myslely na své vrstevníky ve světě a spořily do kasičky, našetřily 502 Kč. Peníze budou věnovány dětem v misiích skrze Papežská misijní díla. Děti připravovala katechetka paní Marečková. V obětním průvodu v tento slavnostní den přinesly dary s těmito přímluvami:

Meloun – symbol zeměkoule, jako poděkování Bohu za dar života a možnost obdivovat všechny krásy světa.

Svíčku – symbol světla s prosbou, aby jim světlo víry svítilo celý další život.

Kytičku – jako poděkování rodičům, paní katechetce a panu faráři za přípravu k prvnímu svatému přijímání.

Vodu ve džbánu –  symbol čistoty s prosbou, aby dobrý Bůh zachoval jejich srdce a duše stále čisté, jako v dnešní den.

Srdíčko – symbol lásky s prosbou, aby ve všech rodinách bylo hodně lásky, porozumění, laskavosti a vlídnosti.

Bibli – s prosbou, aby děti rády četly Písmo svaté a i dále se učily náboženství.

Kasičku – pro misie s prosbou, abychom nikdy nezapomínali na chudé a hladovějící ve světě a dokázali jsme jim vždy ochotně a účinně pomáhat, aby i jiné děti ve světě mohly poznat Pána Ježíše.

Chléb a víno – plody země a lidské práce, které kněz při mši svaté promění v Tělo a Krev Pána Ježíše.

Pane Ježíši, prosíme za tyto děti i za nás všechny, abychom si vždy vážili možnosti přijímat Tvé Tělo a Krev v eucharistii a ta aby pro nás byla posilou v našem životě.

Hlavní celebrant byl bývalý národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr, který v současné době působí ve farnosti Vrchlabí. První svaté přijímání přijala Kristýnka, Veronika a Pavel.

DSCF0031 DSCF0032 DSCF0035 DSCF0044 DSCF0050

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio