FB twitter YouTube

„Zprávičky“ z březnové činnosti Misijního klubka v Proseči

Již na únorovém setkání klubka děti připravovaly výrobky na Předvelikonoční Misijní jarmarky®, které proběhly v prosečském a peráleckém kostele po nedělních mších svatých 6. a 13. března. Maminky společně s dětmi vydatně vypomohly v rámci „domácí přípravy“, a tak veselí motýlci z vajíček, voňavé perníčky, zajíčci, pohlednice, velikonoční přáníčka, papírové květiny, origami motýlci i kuřátka, jarní zápichy – zkrátka voňavé a krásně barevné pozdravy jara uprostřed bohaté nadílky sněhu, kterou nám příroda připravila, přilákaly řadu zájemců. S radostí mohu říci, že naši farníci jsou stále velmi štědří, a tak po sečtení všech dobrovolných příspěvků v prosečském i peráleckém kostele můžeme na účet PMDD odeslat částku ve výši 7919 Kč, jejichž prostřednictvím pomůžeme potřebným dětem v misiích.
Veliké díky patří nejen dárcům, ale i všem pomocníkům, kteří přiložili ruku k společnému dílu.
 
V neděli 13. 3. 2016 jsme pozvali farníky do kostela sv. Mikuláše v Proseči na modlitbu křížové cesty, při které jsme vzpomněli na misionáře mučedníky. Prosili jsme o sílu a požehnání pro misijní práci a za křesťanské komunity žijící v prostředí pronásledování a diskriminace. Připojil se i náš duchovní otec P. Zdeněk Mach, který všem na závěr požehnal a pomodlil se společně s námi modlitby potřebné k získání odpustků pro duše zemřelých, či pro nás samotné… Děkujeme všem, kdo se k misijní křížové cestě přidali a též kanceláři PMD za podnětnou Křížovou cestu P. Mario Borzaga, jejíž text jsme při modlitbě použili.
 
Pravidelné setkání klubíčka v pátek 18. března začínalo v kostele sv. Mikuláše, kde jsme společně s Pánem Ježíšem prošli křížovou cestou. Děti nesly jednotlivé paprsky se slovy z písně „Slunce, ať svítí, kde jsi ty“, která nás při ní provázela. Zakončili jsme zpěvem již zmíněné písničky kolem velikého sluníčka symbolizujícího Kristovu lásku a světlo, kterým osvěcuje naše cesty.
 
Setkání předškoláků na faře se tentokrát „povinně“ účastnili i tatínkové. Téma bylo svatý Josef – otcovství, řemesla. Povídání o dovednostech tatínků rodiče doplnili pantomimou, při které se předváděla různá povolání. Potom kluci s tatínky vyráběli kříže ze dřeva a holky s maminkami připravovaly pohoštění, na kterém si nakonec všichni společně pochutnali.
 
Se školáky jsme se zaměřili na osobnost misionáře Jiřího Kamela, díky jemuž jsme odhalili překvapivé rozuzlení původu názvu květiny kamélie, kterou děti na začátku setkání poskládaly z rozstříhaného obrázku. Při zpěvu písně Most jsme pokračovali „ve výstavbě“ mostu z papírových cihliček v misijních barvách. Ze srdce jsme se zasmáli při hře „Znáš mě?“, kdy si děti vylosovaly lístečky se jmény neznámých živočichů (zapojila se i jedna maminka) a měly za úkol nakreslit, co si přestavují pod záhadným názvem, přičemž netušily, zda se jedná o rostlinu nebo zvíře. A protože náš dobrý Stvořitel přírodu vymyslel opravdu geniálně, o veselá překvapení na konci hry – kdy jsme porovnávali zdatné kreslířské výtvory s realitou na fotografiích v encyklopediích – nebyla nouze.J Legrace nechyběla ani při hře „Sedaná“, kdy se podařilo na jednu židli „nakupit“ i pět misionářů najednou (a to potom ten, který na ní původně seděl sám, skutečně neměl šanci přesednout si na sousední židli).
 
Setkání jsme zakončili modlitbou „Ježíši můj, mám Tě rád“ a zpěvem „Večerní prosby“.
 
Za Misijní klubko 202 Jana Renzová

Pr3

Pr9 Pr10 Pr11

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio