FB twitter YouTube

Zkušenosti ze Semil

Vážení přátelé.
srdečně Vás zdravím z misijního klubka Veselá společnost ze Semil. Ráda bych se podělila o naše zážitky z letošního školního roku. Děkujeme za Vámi připravené materiály, protože jsme letos sáhli po osvědčených metodách a rozhodli jsme se stavět MOST. Děkujeme za zaslané lístečky Kintuadi, které děti sbírají z každého setkání a lepí na mapu světa, děkujeme také za misijní šátky, které nás provázejí při společné modlitbě Zdrávas Maria.
Jaká je naše činnost: Scházíme se každý týden v úterý. Jednou za měsíc slavíme společně mši svatou v kapli na faře. Další setkání jsou tvořivá nebo sportovní, místo je také pro schůzku ministrantů první úterý v měsíci. Máme velmi pěknou zkušenost z letošní misijní neděle. V sobotu 19.října jsme k misijnímu MOSTu přidali také misijní MOŠT – tedy společné moštování úrody jablek. Děti se do toho pustily opravdu s chutí, která jim kupodivu vydržela po celé odpoledne. Na zahradě se střídaly skupinky, které drtily jablka na ruční krouhačce a skupinky, které točily lisem. Děvčata vyráběla etikety na lahve. Ty lahve jsme sbírali po celé léto – bílé sklenice od vína nebo různých šťáv. Dále jsme je na dvou setkáních s dětmi vyzdobili barvami na sklo. No a den před misijní nedělí jsme je plnili čerstvým jablečným moštem. Všichni se těšili na neděli.

Nedělní mši svatou jsme obohatili průvodem pěti světadílů, děti nesly vlaječky a přinášely symboly jednotlivých kontinentů – nápad i realizaci  jsme rovněž převzali z misijních materiálů  a rovněž se to osvědčilo. Děti se zúčastnily s chutí a myslím, že farnost byla potěšena.
Na jarmarku po skončení mše svaté jsme kromě již zmiňovaného moštu nabízeli šťávu z aronie, sušené bylinky (také dobrá zkušenost z minulých let), naše kalendáře Vesele v roce 2014, čerstvý domácí chléb,  zákusky, čaj a fazolový guláš. K těm fazolím nás inspiroval dopis P. Jiřího Šlégra a citovaný Svatý otec František. No a navíc nám z tábora zbyla velká konzerva fazolí… Takže – do fazolí se vždy dá dolít voda. Všem chutnalo.
Když jsme přišli z kostela domů, opět mě překvapil ten zvláštní dar, kterým jsou misijní díla. To světlo v očích našich dětí, když si zálibně prohlíželi lahve, které si zakoupili, když si ukazovali, co kdo kreslil, když jsme se modlili za misie… Díky Bohu.

Veselá společnost se stále rozrůstá a tak Vám posílám pozdrav
jménem zhruba 25 dětí a 15 rodičů a Ježíše, který je naším důvodem. Ať Vám žehná.

Klára Anežka Svobodová

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio