FB twitter YouTube

Žehnání školákům v Rychnově nad Kněžnou

Na začátku září se v kostele sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou sešly děti z farnosti a z Misijních klubek z Letohradu, Písečné a Slatiny nad Zdobnicí, aby společně prosily o požehnání do nového školního roku. Při mši svaté se děti aktivně zapojily do všech aktivit, které pro ně připravil místní duchovní správce otec Petr Stejskal, členové PMD se postarali o hudební doprovod při bohoslužbě hud a na závěr všichni přijali požehnání:

Požehnání Pána Boha všemohoucího
ať sestoupí na všechny děti;
Ať je naplní radostí z poznávání věcí časných i věčných,
ať jim dodá odvahu k překonání všech zkoušek,
ať je doprovází především v jejich vztazích
a ať jim žehná. Amen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio