FB twitter YouTube

Ze života Misijního klubka v Hluku

Na 3. neděli adventní jsme s Misijním klubkem připravili v Hluku Misijní jarmark na podporu projektů Papežských misijních děl. Děti nabízely své výrobky, mezi nimiž byly svícínky, pohlednice a zdobené svíčky.

Děti z Misijního klubka také dělají radost našim starším a nemocným lidem. 27. 12. 2017 jsme chodili a zpívali koledy u babiček a dědečků z Hluku.

Všem z PMD přeji v novém roce jen to nejlepší, štěstí, ale hlavně zdraví a Boží požehnání. Ať se Vám stále Vaše práce daří a přibývají noví misionáři.  Ať Vám stále vydrží úsměv, radost a dobrá nálada. 

Za Misijní klubko Martina Kolísková

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio