FB twitter YouTube

Ze života Misijního klubka v Českých Budějovicích

Noční Misijní klubko 12. – 13. května 2017

Na setkání Misijních klubek se děti těší, ale na Noční Misijní klubko zvlášť. To letošní bylo naplánované na pátek 12. května, v předvečer stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. A právě události ve Fatimě byly náplní našeho nočního klubka.

Děti se sešly v 18.00 hod. v klášteře. Nejprve připravovaly Misijní koláč na Misijní den dětí – zdobily a balily perníkové kytičky. Poté si – jako správní misionáři – připravily večeři: umyly brambory, zabalily je do alobalu a upekly v krbu. Čekání na tmu – noční hra měla začít až za úplné tmy – dětem zpestřil napínavý a poučný film. Při sledování filmu se venku spustila bouřka doprovázená vydatným deštěm. Takže noční hra na zahradě nepřipadala v úvahu. Ale byla tu náhradní varianta – noční hra proběhne ve ztemnělých prostorách mateřské školy a bude to stejně napínavé jako venku. V přízemí mateřské školy byly rozmístěny solární lampičky a u každé z nich byla v obálce schovaná část textu. Úkolem dětí bylo po vyhledání všech částí textu správně sestavit modlitbu, kterou naučil anděl fatimské děti. Děti byly rozděleny do čtyř skupin. Hledání lístků bylo dobrodružné, ale všechny skupiny to rychle zvládly. Následně vznikly čtyři varianty modlitby, takže děti s napětím očekávaly, která je ta správná. Po přečtení modlitby se děti seznámily s událostmi ve Fatimě a se životními příběhy fatimských dětí. A následoval nejtěžší „noční“ úkol, bylo to již krátce před půlnocí. Děti měly objevit v neosvětleném kostele, (mohly použít pouze solární lampičky), sochu Panny Marie Fatimské. Bylo to napínavé, někdo se trochu bál, ale ….. podařilo se! U sochy Panny Marie děti objevily dárek, misijní růžence, protože Panna Maria nás přece vyzývá k pravidelné modlitbě růžence… Po návratu z kostela děti podruhé večeřely a potom hup do spacáků…

Ráno, (některé děti čiperné jak rybičky chtěly vstávat již po šesté hodině), se děti nasnídaly a společně shlédly kreslený příběh o fatimských dětech na TV Lux. Poté se s chutí chopily nových růženců  ke společně modlitbě za děti na celém světě. Na závěr setkání si děti společně zahrály různé hry, a už nastal čas vrátit se domů. Setkání se vydařilo a děti odcházely spokojené a obohacené o nové zážitky.

Misijní den dětí

Dne 26. května se v Církevní mateřské škole konal Misijní den dětí. Nejmenší „klubíčkové“ děti se na tento den pečlivě připravovaly, nejen přípravou divadelního představení, ale i vyprávěním o dětech celého světa, hledáním na mapě i malováním. Také nezapomněly včas upéct sladké perníčky, které spolu se staršími nazdobily a zabalily.

Misijního dne dětí se účastnily nejen děti z CMŠ, ale i školáci z Misijního klubka a jejich kamarádi, rodiče a přátelé mateřské školy. Jen dětí se sešlo kolem 150. Pro všechny byl připraven bohatý program. Misijní den dětí zahájil generální vikář Mons. David Henzl. Poté zahrály děti z CMŠ tři divadelní představení. Po jejich skončení se rozeběhly po zahradě, kde na ně čekalo deset stanovišť s připravenými úkoly. Téma Misijního dne dětí bylo: „S jakými zvířaty se mohou setkat misionáři“. Na každém stanovišti se děti seznámily s jedním nebo se dvěma zvířátky určitého kontinentu. Naučily se stříkat vodu jako slon, pít jako žirafa, couvat jako rak, skákat jako klokan, prolézat sítí jako pavouk, sát šťávu jako motýl, nakreslily si tygra a medvěda pandu, naučily se podojit krávu a na mapě světa přiřazovaly obrázky zvířat k jednotlivým kontinentům.  Na jednotlivých stanovištích vydatně pomáhali školáci z Misijního klubka. Po splnění všech úkolů na děti čekala odměna v podobě omalovánek, „misijních míčků“, naučných brožur, sladkostí a nafouknutých balónků. V průběhu celé akce si mohli dospělí i děti zakoupit Misijní koláč a na Misijním jarmarku výrobky dětí. Celá akce se vydařila i díky krásnému počasí. Věříme, že všichni odcházeli domů spokojení a radostní.

Misijní klubko 114 České Budějovice

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio