FB twitter YouTube

Zářijové setkání Misijního klubka v Proseči

Mladší děti z Misijního klubka se po prázdninách opět sešly, aby v tomto roce společně poznávaly život Pána Ježíše skrze růženec. Seznámily se s Fatimskými dětmi, prohlédly si různé růžence včetně Misijního, u kterého si připomněly barvy a kontinenty. Na každém setkání si děti nabarví jednu polystyrenovou kouli jako jeden Zdrávas a společně tak vytvoří velký misijní růženec. Důležitou součástí tohoto setkání byla také výroba barevných mýdel na Misijní jarmark, která se dětem moc povedla.

Starší děti z Misijního klubka půjdou tento rok „ Po stopách svatých“. Na prvním setkání se již stačily seznámit s životem sv. Ludmily, sv. Anežky nebo sv. Václava.

Marie z Misijního klubka Proseč

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio