FB twitter YouTube

Výlet Klubka k lysolajské studánce

V krátkém popisu výletu, se můžete dovědět, jak vypadá výlet Misijního klubka a co vše se dá zažít:

 Ve středu 24.6.2015 jsme se s Klubkem sešli před farou chvilku po třetí. Pan farář nám dal na cestu nejen Kofilu a samolepku sv. Kryštofa, ale hlavně požehnání. Vyrazili jsme kolem hřbitova do lesa. Cestou jsme hráli hru na hádání pohádkových postav a potom měly děti za úkol poznávat rostliny, předškolní pět a školní dokonce osm, za což je čekala malá odměna. V lese jsme narazili nejen na lesní jahůdky, ale i maliny, třešně a rybíz. Po tomto lesním občerstvení jsme už spěchali na pátou hodinu ke studánce, kde na nás čekaly sestřičky dominikánky z Lysolaj. Nejprve nám pověděly o studánce a kapličce, potom i o tom, co přes den dělají a za koho se modlí. Bylo pro ně velkou radostí, že patříme k Papežskému misijnímu dílu dětí a že jsme Klubko. Obojí dobře znají a za misionáře se zvlášť modlí. Také nám daly fotku svojí kaple, kde se několikrát denně k modlitbám schází. Nakonec od nás jako dárek dostaly Radostníček (malý zápisník, do kterého se píší jen radosti). Pak už spěchaly zpátky, čekaly je večerní nešpory. My jsme si ještě pochutnali na domácí bábovce od Bláhů, sušenkách a džusech. Také jsme se ještě zastavili na chvíli na hřišti. Když se děti trochu vyřádily (opravdu ještě nebyly unavené..), pomodlili jsme se za pana faráře a pak i Modlitbu PMDD. Jako dárek na rozloučenou dostaly Radostníček všechny děti, aby si v něm mohly listovat až jim bude smutno, a tak si připomněly, co hezkého už dříve zažily. Po sedmé hodině jsme se rozloučili a každý zamířil domů. Velký dík patří Vendule, která s nápadem na výlet přišla.

P1140949 P1140954 P1140958 P1140962

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio