FB twitter YouTube

Víkendovka s Misijním klubkem v Pelhřimově

15. 6. – 17. 6. 2018 proběhla víkendovka s Misijním klubkem na téma Starý zákon v Pelhřimově. Setkání jsme začali společnou modlitbou. Poté jsme hráli na zahradě různé běhací hry. Před spaním jsme si pro ně připravili pohádku na dobrou noc. V sobotu byl budíček v 7:15, poté rozcvička a snídaně. Po snídani měly děti volný program, některé šly odpočívat, jiní hrát fotbal nebo deskové hry. Našlo se i pár dobrovolníků, kteří nám pomohli s mytím nádobí. Dopoledne následovala zajímavá hra, kde jsme děti rozdělili na tři skupiny, každá skupina dostala svého vedoucího, se kterým děti sbíraly různé rostliny a věci od lidí ze vsi. V průběhu hry si děti daly svačinu a menší odpočinek na doplnění sil. Po návratu byl oběd a polední klid, ve kterém děti nacvičovaly scénky z Bible. Následovala přednáška kněze Vojtěcha Vágaie na téma sedm egyptských ran spojena s aktivitami. Poté jsme se přesunuli do lesa na velkou hru s názvem Sběrači. Děti běhaly po lese a sbíraly mince, které pak vyměnily za sladkou odměnu. Po odpočinku děti předvedly své nacvičené scénky. Dále část dětí hrála Palermo nebo volejbal. Následovala večeře, společná modlitba a vyprávěná pohádka. Jako překvapení pro děti jsme připravili ještě stezku odvahy.

V neděli jsme po rozcvičce a snídani uklidili faru a po mši svaté si rodiče přijeli pro své děti.

D. Novakovičová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio