FB twitter YouTube

Víkendovka Misijního klubka v Lidečku

Letošní jarní prázdniny od 17. do 19. 2. 2017 jsme s naším Misijním klubkem v Lidečku zakončili víkendovkou na faře v Bratřejově. Během víkendu jsme hráli různé hry, zpívali, trávili čas společně. Protože je období plesů, tak jsme i my měli v sobotu večer ples. Jelikož všichni patříme do Papežského misijního díla dětí, nezapomněli jsme se společně pomodlit růženec za misie a vytvořit pár výrobků na Misijní jarmark, který se uskuteční v postní době.

Za Misijní klubko 39  Kateřina Slováčková

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio