FB twitter YouTube

Velikonoční tvoření s babičkami a Misijní jarmark v Nivnici

Misijní klubko v Nivnici odstartovalo novou hru. Má název POŠLI TO DÁL a hlavním cílem je šíření radosti. Navštívili jsme nivnický charitní dům, abychom společné chvíle prožili tvořením, povídám, poznáváním… Děkujeme za ty to chvíle a těšíme se na další setkání.

Na Květnou neděli 25. 3. 2018 jsme pak uspořádali Misijní jarmark, který podpoří projekty Papežských misijních děl pro potřebné v misijních zemích. Všem dárcům děkujeme za štědré dary na misie!

Za Misijní klubko Renata Charvátová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio