FB twitter YouTube

Velikonoční Misijní jarmark ve Starém Poddvorově

Na Květnou neděli za nádherného počasí a za hojné účasti proběhl ve Starém Poddvorově Velikonoční jarmark pro misie. Lidé darovali misiím a pomohli těm nejpotřebnějším skrze projekty papežských misií částkou 22 000 Kč! Kéž Bůh štědře odplatí všem dárcům! Máme radost! 🙂
Za Misijní Klubko ze Starého Poddvorova zdraví a požehnané Velikonoce přeje Adéla Kuchařová

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio