FB twitter YouTube

Velikonoční jarmark pro misie ve Starém Poddvorově

Na Květnou neděli 20. 3. 2016 naše Misijní klubko uspořádalo II. Velikonoční jarmark pro misie. S přípravami nám pomáhalo a do pečení různých velikonočních dobrot se letos zapojilo téměř 50 rodin a dobrodinců. Velké díky patří rodině Kuchyňkové a Šupové, neboť hlavní příprava a balení těchto výrobků zůstala tentokrát na jejich bedrech. U nás se žilo přípravami na křest malé misionářky Kláry Kuchařové. Výtěžek akce 12 700 Kč udělal radost nejen nám, ale jistě udělá radost i tam, kam peníze skrze Papežská misijní díla poputují. Proto velké Pán Bůh zaplať za všechny, kteří se jakkoliv pomohli. 🙂 
Přeji Vám stálou radost z Kristova triumfu nad smrtí a plnost milostí po celou dobu velikonoční.

Za Misijní klubko ze Starého Poddvorova  Adéla Kuchařová

Pod 2 Pod 1 Pod 3

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio