FB twitter YouTube

Ve Slatině nad Zdobnicí zdobí svíčky pro chudé v misiích

Děti z Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí, které jsou zapojeny v Papežském misijním díle dětí, se pravidelně scházejí, šetří na Misijní bonbónek, modlí se za misie a v postní době připravují modlitby křížové cesty a plní úkoly z Postního misijního kalendáře. Baví je také tvořit z různých materiálů na Misijní jarmarky. Tak mohou pomoci svým vzdáleným kamarádům v misijních zemích, kteří žijí v chudých podmínkách a potřebují pomoc. Naposledy se děti pustily do zdobení svící voskovými pláty. Za pomoci maminek to byla jedna velká radost!

Za Misijní klubko Bronislava Halbrštátová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio