FB twitter YouTube

Vánoční Pohled pro misie® v letohradské farnosti

V letohradské farnosti jsme v adventní době 6. 12. a 13. 12. 2015 podpořili projekt PMD na podporu dětí, které nemají prostředky k důstojnému životu. Děti z Misijního klubka nabízely namalované vánoční pohledy ve všech kostelích po nedělních bohoslužbách. Ve farním kostele sv. Václava v Letohradě, v kostele sv. Filipa a Jakuba v Lukavici, v kostele sv. Jana a Pavla v Mistrovicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Orlici. Malované pohlednice, na kterých byly motivy vánočního příběhu Narození Pána Ježíše, betlémských hvězd, stromečků, ale i zimní krajiny nebo adventního věnce, měly úspěch a misionáři měli radost z darů pro děti v misiích. Všem, kterým není právě jejich osud lhostejný, moc děkujeme!
Za Misijní klubko Monika Vychytilová
Let 1 Let 2 Let 3 Let 4 Let 5 Let 6 Let 7 Let 8 Let 9 Let 10 Let 11 Let 12 Let 13 Let 14 Let 15

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio