FB twitter YouTube

Vánoce s Misijním klubkem v Kunvaldu v Čechách

Misijní klubko v Kunvaldu v Čechách připravilo na první svátek vánoční 25. 12. 2015 v kostele sv. Jiří divadlo s názvem Zvěstování. V něm nám Jezulátko zahrálo půlroční miminko. 🙂 Celý adventní čas misionářky pilně nacvičovaly písničky, kterými pak doprovodily mši svatou. Vánočky, jež přinášely v obětním průvodu, rozdávaly po mši svaté věřícím za dobrovolný příspěvek na misie. U pečení vánoček jsme si vyprávěli o dětech v misiích a aby se děti dozvěděly ještě něco víc o životě dětí na Filipínách, dostaly misijní číslo Duhy, které se tomuto tématu věnuje. V kostele také nechyběly misijní materiály Papežských misijních děl, z nichž si každý mohl vybrat a přispět za ně na projekty papežských misií.

Za Misijní klubko Marta Gregušová
Kunvald 1 Kunvald 2 Kunvald 3 Kunvald 4 Kunvald 5 Kunvald 6 Kunvald 7 Kunvald 8 Kunvald 9 Kunvald 10
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio