FB twitter YouTube

Vánoce s Misijním klubkem v Chocni

V sobotu 28. listopadu 2015 se na faře v Chocni sešli malí misionáři, aby se spolu s ostatními dětmi z farnosti připravili na advent, ozdobili vánoční cukroví a za pomoci maminek vyrobili drobné vánoční dárky. V sobotu 19. prosince pokračovali v přípravě Misijního jarmarku® a udělali vánoční svícny. V neděli 20. prosince se konal Misijní jarmark®, jehož výtěžek činil 9 386 Kč.
V neděli 13. prosince se na faře v Chocni konalo již tradiční Posezení pro seniory. Misijní klubko doplněné dalšími dětmi předvedlo ostatním farníkům scénku o přípravách v Betlémě na sčítání lidu a pantomimu, která přiblížila, jak narození Krista může prozářit naše životy.

Za Misijní klubko Martina Krsková

20151128_091704 20151128_102517 20151128_113355 20151128_113453 20151128_113605 20151128_115947 20151128_121559 20151128_125730 20151128_121816 20151128_125812 20151128_130313

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio