FB twitter YouTube

Uvedení Páně do chrámu v Sudoměřicích

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic s dětmi v Sudoměřicích připravovali již na klubkovém setkání. Zamýšleli se nad svící „která sama sebe stravuje, aby jiným dala světlo“. Připomněli si událost, kdy Maria s Josefem přinesli Ježíše do chrámu, aby jej odevzdali Bohu. Jan Pavel II. ustanovil Světový den zasvěcených osob, jako díkůvzdání za povolání k zasvěcenému životu, právě na svátek Uvedení Páně do chrámu. Proto v tomto roce nelze zapomenout na modlitbu za naše duchovní, za papeže Františka, našeho Otce Jerzyho, který oslaví výročí kněžství a zambijské bohoslovce, kteří letos přijmou jáhenská svěcení. Malí misionáři nazdobili hromničky s velkým nadšením. Při svátku Hromnic je pan farář požehnal a každý mohl rozjímat nad tím, jak rozdávat Světlo kolem sebe svým darováním pro druhé. Příspěvek za zdobené hromničky podpoří projekty Papežských misijních děl.

Misijní klubko 214 Sudoměřice

Su a Su b Su c Su d Su e Su f Su g Su h

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio