FB twitter YouTube

Turnaj v Člověče nezlob se s Misijním klubkem v Dolním Němčí

Naše Misijní klubko v Dolním Němčí spolu s ministranty pořádalo pro obyvatele Charitního domu turnaj v Člověče nezlob se a jiných deskových hrách. Na tvářích všech zúčastněných seniorů, dětí, pracovníkům Charity a rodičů dětí byla vidět spokojenost a po celou dobu panovala dobrá nálada. Nikomu nevadila prohra ve hře. Hráči se navzájem povzbuzovali. Pracovníci Charity pro nás připravili drobné pohoštění a my v Misijní klubku jsme pro všechny připravili drobné dárky, takže nakonec byli všichni odměněni. Turnaj jsme ukončili v charitní kapli, kde jsme se modlili za obyvatele pečovatelského domu, misionáře a děkovali Bohu za to, co nám v dnešním dni přinesl.Těšíme se na další setkání, neboť DĚLAT RADOST NÁS BAVÍ. 🙂 

Za Misijní klubko Martina Smetanová 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio