FB twitter YouTube

Setkání Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí

Na začátek postní doby 2. března si pro Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí připravila diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová podobenství o milosrdném otci (Lk 15,11-32). Děti si skládaly obrázek puzzle a při vyprávění příběhu se zamýšlely nad chováním obou bratrů …. Uvědomily si, že toto podobenství nám dodává odvahu, abychom nikdy nezoufali, protože nikdy nepřestáváme být Božími dětmi, syny a dcerami Otce, který nás miluje a čeká na náš návrat. Každé z dětí pak předvedlo, jak ho Bůh chce obejmout. 😉 Toto evangelium nás učí, že všichni potřebujeme vejít do Otcova domu. A my misionáři máme za úkol nést evangelium všem národům… Proto si děti připravily globus…. Na misijní šátky v barvách světadílů pak dávaly symboly pro jednotlivé kontinenty, ukázaly si také, kam papežské misie posílají svou pomoc a „poslaly“ tam i svou společnou večerní modlitbu. 
Při zpěvu se malí misionáři doprovázeli na různé drobné nástroje a pro maminky, které s nimi na setkání přišly, namalovaly obrázky pro radost. 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio