FB twitter YouTube

Setkání Misijního klubka na 1. neděli postní v Dolní Dobrouči

Začali jsme opět písní (Děti v Africe) a modlitbou Papežského misijního díla dětí. Zopakovali jsme si, o čem bylo evangelium (Pokušení na poušti Mt 4,1-11), povídali jsme si o tom, co je poušť, na kterých kontinentech se vyskytuje, jaká zvířata tam žijí… Od dětí jsme se dozvěděli téměř vše o velbloudech a jejich schopnosti zadržet vodu ve svých hrbech. Potom přišlo na řadu Pokušení a Svědomí – přinesli jsme sáček bonbónů a děti měly odolávat důmyslnému pokoušení. (Inspiraci jsme čerpali na webu deti.vira.cz). Děti si mohly vyzkoušet odolávat pokušení i roli pokušitele. Nakonec jsme každému rozdali zabalenou Sisinku a děti dostaly za úkol vydržet ji nesníst do konce setkání. Následovala pohybová píseň – Ráno, celý den, andělé nade mnou bdí… Jako první příspěvek do nových deníčků si děti mohly vystřihnout, vyzdobit a nalepit modlitbu malého misionáře (modlitba PMDD). Kromě toho děti obdrží za každou účast na Misijním klubku kartičku Kintuadi (z materiálů PMDD), kterou si mohou rovněž vlepit do deníčků. Po závěrečné modlitbě si mohly děti rozbalit bonbón. Také dostaly bonbón pro sourozence doma, měly odolat pokušení cestou domů jej sníst a nechat si ho jen pro sebe.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio