FB twitter YouTube

První svaté přijímání dětí z Misijního klubka v Kunvaldu

V neděli 7. června 2015 přijaly v kunvaldském kostele sv. Jiří tři misionářky své první sv. přijímání. Byl to jejich velký den, na který se velmi těšily a také pilně připravovaly. V neděli se v kostele sešli jejich rodiče, příbuzní a celá farnost, aby s nimi všichni tento velký okamžik prožili. Tato tři děvčata z Kunvaldu jsou horlivými misionářkami, bez nichž se neobejde žádná misijní akce v naší farnosti. Budeme se za ně modlit a podporovat je, aby vytrvaly ve víře a přinášely dobré ovoce.

Za Misijní klubko v Kunvaldu v Čechách Marta Gregušová

K1 K2 K3 K4 K55

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio