FB twitter YouTube

První svaté přijímání dětí z Misijního klubka v Jičíně

V Římskokatolické farnosti Jičín proběhla 21. 6. 2015 slavnost, při které dvě děti z Misijního klubka poprvé přijaly svátostného Krista. Na své 1. sv. přijímání se děti z PMDD, které nechybí u žádné z farních aktivit, velmi těšily a také se s velkou pečlivostí připravovaly. Vyprošujeme jim hojné Boží požehnání a radost z jejich misijní práce.

Ji 1 Ji 2 Ji 3 Ji 4 Ji 6

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio